Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS LILLHÄRADS PRÄSTGÅRD 1:3 - husnr 1, LILLHÄRADS KYRKA

Byggnad - foto

Kyrkorummet

"På ömse sidor om mittgången är slutna bänkkvarter, vars luckor och skärmar har tegelröda ramstycken, marmorerade speglar, samt gula och svarta lister. Färgerna är valda för att harmoniera med predikstolens 1600-talsfärgsättning, rekonstruerad 1955 av konservator Torsten Hjelm. Ett annat äldre inslag i kyrkorummet är altarringen med svarvade kolonner, från kyrkans invigning 1849. Altaret innanför är byggt i trä 1955, enkelt utfört eftersom det är tänkt att täckas med textilier".
Information
Kyrkorummet "På ömse sidor om mittgången är slutna bänkkvarter, vars luckor och skärmar har tegelröda ramstycken, marmorerade speglar, samt gula och svarta lister. Färgerna är valda för att harmoniera med predikstolens 1600-talsfärgsättning, rekonstruerad 1955 av konservator Torsten Hjelm. Ett annat äldre inslag i kyrkorummet är altarringen med svarvade kolonner, från kyrkans invigning 1849. Altaret innanför är byggt i trä 1955, enkelt utfört eftersom det är tänkt att täckas med textilier".
--
2005
Rolf Hammarskiöld
lillhärad3.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens