Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS KÄRRBO KLOCKARGÅRD 1:4 - husnr 1, KÄRRBO KYRKA

Byggnad - foto

På bilden ses altarbordet, mörkgrått sedan 1921 för att ansluta till och tjäna som podium åt det medeltida altarskåpet som blev tillbakaflyttat då. Samtidigt krymptes östra gavelns fönsteröppning och nuvarande runda fönster tillkom, med glasmålning av Yngve Lundström. På ömse sidor om altaret ses två av kyrkorummets bevarade invigningskors.  


Digitalfoto Rolf Hammarskiöld 2004
Information
På bilden ses altarbordet, mörkgrått sedan 1921 för att ansluta till och tjäna som podium åt det medeltida altarskåpet som blev tillbakaflyttat då. Samtidigt krymptes östra gavelns fönsteröppning och nuvarande runda fönster tillkom, med glasmålning av Yngve Lundström. På ömse sidor om altaret ses två av kyrkorummets bevarade invigningskors. Digitalfoto Rolf Hammarskiöld 2004
--
2004
Rolf Hammarskiöld
kärrbo9.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens