Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS KUNGSBYN 12:1 - husnr 1, KUNGSÅRA KYRKA

Byggnad - foto

Interiör, kyrkorummet, orgelläktaren. 

Kyrkans orgel tillverkades 1885 av firma Setterquist & son, Örebro. Fasaden är ursprunglig, medan orgelverket ombyggdes 1970. Läktarbarriären fick hel inklädnad med profilerade fyllningar 1954-56. 

Digitalfoto Svensk Klimatstyrning AB
Information
Interiör, kyrkorummet, orgelläktaren. Kyrkans orgel tillverkades 1885 av firma Setterquist & son, Örebro. Fasaden är ursprunglig, medan orgelverket ombyggdes 1970. Läktarbarriären fick hel inklädnad med profilerade fyllningar 1954-56. Digitalfoto Svensk Klimatstyrning AB
--
2005
Rolf Hammarskiöld
kungsåra6.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens