Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS IRSTA KYRKBY 9:1 - husnr 1, IRSTA KYRKA

Byggnad - foto

Det kryssvälvda tornrummet i väster har inretts som dopplats, sedan 1985 avgränsat mot övriga kyrkorummet av ett gallerverk i trä. Sakristian är täckt med ett kryssvalv utan ribbor - gratkryssvalv.
Information
Det kryssvälvda tornrummet i väster har inretts som dopplats, sedan 1985 avgränsat mot övriga kyrkorummet av ett gallerverk i trä. Sakristian är täckt med ett kryssvalv utan ribbor - gratkryssvalv.
--
2005
Rolf Hammarskiöld
irsta4.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens