Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS BARKARÖBY 1:17 - husnr 1, VÄSTERÅS-BARKARÖ KYRKA

Byggnad - foto

Kyrkorummet med bänkrader, altargång, predikstol och kor.

"Kyrkorummets väggar är putsade och vitkalkade, klädda med lackad panel i anslutning till bänkinredningen. Över koret är ett stjärnvalv, över långhusets två mellersta travéer kryssvalv, över långhusets västligaste travé och vapenhuset kryssvalv utan synliga ribbor, gratkryssvalv. I valvhjässorna hänger mässingsljuskronor från 1600-talet. Predikstolen är från 1662 och korets gravminnen från 1700-talet".
Information
Kyrkorummet med bänkrader, altargång, predikstol och kor. "Kyrkorummets väggar är putsade och vitkalkade, klädda med lackad panel i anslutning till bänkinredningen. Över koret är ett stjärnvalv, över långhusets två mellersta travéer kryssvalv, över långhusets västligaste travé och vapenhuset kryssvalv utan synliga ribbor, gratkryssvalv. I valvhjässorna hänger mässingsljuskronor från 1600-talet. Predikstolen är från 1662 och korets gravminnen från 1700-talet".
--
2004
Rolf Hammarskiöld
barkarö4.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens