Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS HARAKERS PRÄSTGÅRD 1:4 - husnr 1, HARAKERS KYRKA

Byggnad - foto

Interiör, kyrkorummet med bänkrader, altargång, predikstol och förhöjt kor rakt fram. 

Kyrkorummet har över den västra delen ett murat tunnvalv med kraftiga gördelbågar, slaget 1795-96. Den östra är indelad i två 1400-talstravéer täckta med stjärnvalv på knippepelare. Väggarna är putsade, delvis så tunt att tegelmurverket är avläsbart. Östra delens travéer har i varierande grad bevarade motivmålningar i rött och svart, uppstrukna 1618. Övriga putsytor är enhetligt grågula.
Information
Interiör, kyrkorummet med bänkrader, altargång, predikstol och förhöjt kor rakt fram. Kyrkorummet har över den västra delen ett murat tunnvalv med kraftiga gördelbågar, slaget 1795-96. Den östra är indelad i två 1400-talstravéer täckta med stjärnvalv på knippepelare. Väggarna är putsade, delvis så tunt att tegelmurverket är avläsbart. Östra delens travéer har i varierande grad bevarade motivmålningar i rött och svart, uppstrukna 1618. Övriga putsytor är enhetligt grågula.
--
2004
Svensk Klimatstyrning AB
harakers6.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens