Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS HUBBO PRÄSTGÅRD 1:5 - husnr 1, HUBBO KYRKA

Byggnad - foto

Kyrkan exteriör, Långhus med södra vapenhuset.

Södra vapenhuset är sedan 1680 sammanbundet med dragjärn. Kyrkans yttertak plåttäcktes 1894/möjligen något senare på 1890-talet. 
Digitalfoto Svensk Klimatstyrning AB
Information
Kyrkan exteriör, Långhus med södra vapenhuset. Södra vapenhuset är sedan 1680 sammanbundet med dragjärn. Kyrkans yttertak plåttäcktes 1894/möjligen något senare på 1890-talet. Digitalfoto Svensk Klimatstyrning AB
--
2004
Svensk Klimatstyrning AB
hubbo1.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens