Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÄVLE BÖNAN 5:2 - husnr 2, BÖNANS FYR OCH LOTSSTUGA

Byggnad - foto

Bönan, 1840-års fyr
Information
Bönan, 1840-års fyr
--
2007
54.jpg
Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapet
© Rights reserved