Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HALLSBERG HJORTKVARN 1:4 - husnr 1, ADVENTSKYRKAN, BO

Byggnad - foto

Adventskyrkan i Hjortkvarn, exteriör västra fasaden
Information
Adventskyrkan i Hjortkvarn, exteriör västra fasaden
V
2008-01-08
Anneli Borg
8. exteriör, västra fasaden.jpg
Örebro läns museum
Kontakta informationsägaren