Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND ÖSTERGARN ÖSTERGARNSHOLM 1:1 - husnr 9002, DEN PROVISORISKA STENKOLSFYREN

Byggnad - foto

Östergarnsholm. Den provisoriska stenkolsfyren som byggdes ca 1847 och är den enda i sitt slag.
Information
Östergarnsholm. Den provisoriska stenkolsfyren som byggdes ca 1847 och är den enda i sitt slag.
V
2003-06-13
Tor Sundberg
Östergarnsholm2
Länsstyrelsen Gotlands län
Kontakta informationsägaren