Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND VALL PRÄSTGÅRDEN 1:5 - husnr 2, PRÄSTBOSTAD

Byggnad - foto

Vall prästgård. Manbyggnadens entréfasad.
Information
Vall prästgård. Manbyggnadens entréfasad.
N
2005-02-08
Peter Olsson
GF1351-003
Länsmuseet på Gotland
© Rights reserved