Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA LUNDBY 18:1 - husnr 1, NORRA LUNDBY KYRKA

Byggnad - foto

Norra Lundby kyrka. Igenmurad port i kyrkans sydfasad. Neg.nr 04/232:04.jpg
Information
Norra Lundby kyrka. Igenmurad port i kyrkans sydfasad. Neg.nr 04/232:04.jpg
S
2004-07-20
Inga Kajsa Christensson
N Lundby kyrka, ext, igenmurad port, negnr 04-232-04
Västergötlands museum
Kontakta informationsägaren