Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSTAD ÖRNEN 4 - husnr 3, KARLSTADS RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

987019YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KARLSTADS RÅDHUS (akt.)

1868 - 1868

Värmland
Karlstad
Värmland
Karlstad
Karlstads domkyrkoförsamling
Karlstads stift
Kungsgatan 11

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Tingshus

Inventeringar
Inventering av bebyggelse i Karlstad kommun, BEBYGGELSE, TINGSHUS OCH RÅDHUS INOM KARLSTADS TINGSRÄTT, VÄRMLAND   1997-2007

Värmland 

Karlstad 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Inst för rättshistorisk forsk Olinska stiftelse

Syfte