Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA BJÄRRTORP 4:2 - husnr 5, GARAGE Ny sökning Tillbaka till sökning

13036_komplementbyggnad_SRLN_2007_06_01 002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GARAGE (inakt.)

1900 - Okänt

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Fyrunga
Varabygdens församling
Skara stift
Fyrunga 1

Slott och herrgård - Pannhus

Slott och herrgård - Pannhus

Inventeringar
Byggnadsminnen i Vara, TILLGÄNGLIGA BYGGNADSMINNEN   2006-2009

Västra Götaland 

Vara 

Inventeringskategori:  Selektiv inventering

Informationssägare: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Syfte