Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOLNA SVETSAREN 1 - husnr 1

 Byggnad - Värdering

1/31/12
Motivering
Gult = Fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

Svetsaren 1, husnr 1 är ritad av den välkände arkitekten Karl G H Karlsson som närmast blev uteslutande en industrihusarkitekt. Karlssons betydelse beskrivs i bedömningen av husnr 2 av Martin Lagergren, Tyréns, som följande:

"Karlsson var flitigt anlitad runt om i Storstockholm under 1940-60-talen och helt inriktad mot industri-, lager- och kontorsbebyggelse. Han har ritat anläggningar i de flesta industriområden som växte fram, exempelvis Södra Hammarbyhamnen, Axelsberg och Västberga. Karl GH Karlssons anläggningar är tydligt urskiljbara i dessa områden: De präglas av en mycket genomarbetad arkitektur med omsorg om material och detaljer. Alltifrån minsta dörrhandtag till landskapsplaneringen är utfört med kvaliteten i första rummet. Arkitekturen är rationell och ofta storskalig men fin proportionering och vackra, beständiga material gör helheten tilltalande. Karlsson tillämpade en kompromisslös materialbehandling och använde sig vanligtvis av tegelfasader på kontorsbyggnaderna, kombinerade detta med ädelträfönster, detaljer i koppar och balkonger placerade som accenter. Inte sällan finns utsmyckning i form av reliefer, ett exempel är Sandviks anläggning i Västberga.

Karl GH Karlssons arkitektur tillhör den yppersta i fråga om verksamhetsbyggnader under mitten av 1900-talet ..."

Trots att fasaden genomgått stora förändringar är byggnadskroppen och dess sträckning helt intakt. Det ändamålsenliga lösningen för byggnaden på den trånga tomten har givit en volym som på båda sätt är tilltagen men också välanpassad i stadsbilden. Genom T-formen skapades utrymme på ömse sidor om byggnaden och därigenom mot de angränsande industribyggnaderna. Svetsaren 1, husnr 1 är ett fint exempel på en habil industrihusarkitektur från en tidperiod när de nya stora industri- och kontorshusen började byggas.