Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KUNGÄLV KYRKEBY 9:1 - husnr 2, HARESTADS KYRKA

 Byggnad - Värdering

HARESTADS KYRKA (akt.)
3/31/05
Motivering
HARESTADS kyrka uppfördes 1854 på samma plats som sin medeltida föregångare. Kyrkan utgör ett blickfång i det omgivande öppna kulturlandskapet, eftersom den ligger i ett höjdläge.

Kyrkans EXTERIÖR är nära nog oförändrad sedan byggnadstiden, och har en tidstypisk enkel nyklassicistisk utformning.

INTERIÖREN har sina klassicistiska grunddrag bevarade, med altarskrank, altarbord och altarring, predikstol, läktarbröstning och läktarpelare samt orgelfasad bevarade sedan byggnadstiden. Kyrkorummet har därefter genomgått flera ändringar. En renovering 1902 ändrade kraftigt kyrkorummets karaktär. Detta avlägsnades sedan helt genom renoveringen 1950-1951 av Sigfrid Ericsson, som strävade efter en klassicistisk helhetskaraktär. Samtidigt ändrades altaruppställningen och rum byggdes under läktaren, ett av de tidigaste sådana tilläggen i Bohuslän.

Senare arbeten i kyrkan har inte nämnvärt påverkat denna karaktär, med undantag för parkettgolvet i koret.

I kyrkan finns också en medeltida dopfunt, från 1100-talet, samt medeltida delar i altaruppsatsen.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan:

- Den välbevarade exteriören.
- Den medeltida dopfunten och de medeltida delarna av altaruppsatsen.
- Bevarad inredning från byggnadstiden.
- 1950-1951 års gestaltning av interiören.