Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅRE KALLS PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, KALLS KYRKA

 Byggnad - Värdering

KALLS KYRKA (akt.)
12/31/04
Motivering
Den stora, nyklassicistiska kyrkan i Kall har framträdande tidstypiska inslag av nygotik och nyrenässans i exteriören och framstår till sin karaktär som väl bevarad sedan byggnadstiden. Omläggningen av taken med plåt och ombyggnaden av lanterninens stomme har endast haft en begränsad påverkan på den yttre karaktären.

Kyrkogården är liksom kyrkan stor och pampig med sina murar av gråsten, vitputsade stigportar och många gravvårdar. Tillsammans vittnar de om en framgångsrik, välbärgad bygd under andra hälften av 1800-talet som genom järnvägens anläggande i Åredalen kom att hamna på baksidan av Åreskutan.

I interiören inträffade den största förändringen av kyrkorummet när läktarunderbyggnaden tillkom på 1920-talet. Bortsett från detta ingrepp verkar kyrkorummets inredning ha genomgått få förändringar. Bänkinredning, altaruppställning, predikstol, dopfunt, nummertavlor, läktarbarriär och orgel är bevarat. Färgsättningen i vitt, grått och guld verkar likaså återgå på den ursprungliga. Frånsett läktarunderbyggnaden framstår Kalls kyrka som en både till interiör och exteriör välbevarad nyklassicistisk kyrka, vilket är mycket ovanligt i länet.

Att särskilt tänka på vid skötsel och förvaltning av kyrkan:

Kyrkans framträdande, väl synliga läge i landskapet och byn

Den väl bevarade nyklassicistiska exteriören

Kyrkorummets helt bevarade nyklassicistiska inredning från byggnadstiden med sin färgsättning i vitt, grått och guld