Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORGHOLM KÄLLA 2:1 - husnr 1, KÄLLA GAMLA KYRKA

 Byggnad - Värdering

KÄLLA GAMLA KYRKA (akt.)
2/14/19
Motivering
Källa gamla kyrka härrör i sin helhet från medeltiden och hör till landets äldsta bevarade byggnader. De bevarade medeltida kyrkorna, såväl den enskilda kyrkan som beståndet i sin helhet, utgör ett unikt källmaterial för kunskapen om historien. Källa gamla kyrka är det bäst bevarade exemplet på de öländska kyrkor som haft både profana och kyrkliga funktioner under medeltiden. Kyrkobyggnaden visar även på ett unikt sätt ett stort antal byggnadsetapper, de flesta medeltida. Murverket i sig och den bevarade medeltida planformen är viktiga dokument om kyrkans historia och sin tids byggnadskonst. Kyrkogården ger ett ovanligt ålderdomligt intryck genom sina många bevarade, liggande gravhällar från 1600-1800-talen.