Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MÖLNDAL TALLSVÄRMAREN 7 - husnr 1, FÅGELBERGSKYRKAN

 Byggnad - Värdering

FÅGELBERGSKYRKAN (akt.)
11/17/05
Motivering
FÅGELBERGSKYRKAN är en stadsdelskyrka i Rävekärr i Mölndal, uppförd 1984 efter ritningar av Per Lindfors, på ny kyrkplats. Kyrkan är en tidstypisk stadsdelskyrka, med kyrka och församlingshem sammanbyggda.

Kyrkan är EXTERIÖRT oförändrad sedan byggnadstiden. Kyrkan har en tidstypisk arkitektur, med förhållandevis sluten exteriör med mycket tegel och få fönster. Tydlig åtskillnad finns mellan församlingshemsdelen och kyrkodelen. Den senare är tydligt markerad genom sin höjd, sluttande tak och korset på fasaden.

INTERIÖRT är kyrkorummet välbevarad. Tunga tegelväggar och klinkergolv i kontrast mot ljust omålat trä och de smala höga ljusinsläppen skapar spänning och stämning i kyrkorummet. Korväggens två större ljusinsläpp från golv till tak öppnar sig mot skogspartiet utanför, vilket på så sätt bildar en fond till kyrkorummet. All inredning, även armaturerna, är trots sina enkla former mycket medvetet gestaltade. Kyrkans uppbyggnad är karaktäristisk för sentida kyrkor, med stor flexibilitet mellan kyrkorum och anslutande samlingsrum.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- Den arkitektoniska helhetstanken i kyrkans gestaltning.