Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM VÄTÖ 16 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggnadspresentation

1903 - 1903

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Farsta församling
Stockholms stift
Högerudsbacken 51

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

Kartlänkar
STOCKHOLM VÄTÖ 16 - husnr 1
STOCKHOLM VÄTÖ 16 - husnr 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret