Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARK TOSTARED 4:1 - husnr 1, TOSTAREDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TOSTAREDS KYRKA (akt.)
2005-10-14
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet i TOSTAREDS KYRKA är präglat av nyklassicism samt av målningar från 1600-talet på norra väggen, predikstolen, altaruppsatsen och norra långhusväggen. De timrade väggarna är reveterade, avfärgade vita och genombryts av rundbågiga spröjsade fönster. Takvalvet är målat i ljust blå kulör och kantas nedtill av en tandsnittslist. Koret har tresidig avslutning åt öster och i väster finns orgelläktare. Bänkinredningen utgörs av två slutna vägganslutna kvarter.

LÅNGHUS

GOLV - Furugolv med rödbrun gångmatta. Beigemålad profilerad sockel.

VÄGG - Kyrkorummets väggar är reveterade och avfärgade i vit kulör. Vertikala stockar, vitmålade med avfasade hörn, tillkom 1864 för att staga upp väggarna. Handsmidda bultar av smeden Anna-Britta på Stommen. Norra väggens två mittersta sektioner kring fönstren saknar revetering, sedan målningar på timret påträffades vid renoveringen 1975-76. Motiven är fyra apostlamålningar som sannolikt tillkommit under 1500- eller 1600-talen. De fyra figurerna är placerade invid de två fönstrens sidor. Aposteln som avbildats närmast läktarbröstningen har identifierats som Johannes.

PORTAR/INNERDÖRRAR - Gråmålad pardörr åt väster, med rakt överstycke och dörrblad med två ljusblåmålade speglar. Avlånga trycken i omålat trä.

FÖNSTER - Fyra rundbågiga långhusfönster indelade i mindre rutor med träspröjs, två i söder och två i norr. Snickerier målade i beige kulör. Två spröjsade rundfönster i höjd med läktaren, ett åt norr och ett åt söder.

TAK - Takvalv i trä målat i ljusblå kulör. Tandsnittslist målad i brunt och mörkblått.

LÄKTARUNDERBYGGNAD - Saknas

KOR

GOLV - Golv lika långhusets, förhöjt innanför altarringen och täckt med grön heltäckningsmatta.

VÄGG - Lika långhuset

PORTAR/INNERDÖRRAR - Beigemålad enkeldörr med rakt överstycke till sakristian i norr. Dörrbladet är dekorerat med tre speglar målade i mörkare beige kulör. Profilerat beigemålat dörrfoder. Dito äldre dörr åt den fd sakristian åt söder.

FÖNSTER - Två fönster lika långhuset.

TAK - Lika långhuset.

FAST INREDNING

ALTARE - Vägganslutet altare i trä målat i mörkgrå kulör. Framstycket är dekorerat med två spegelfält, målade likt övriga altaret. Altarskiva målad i svart kulör.

ALTARUPPSATS - Altaruppsatsen lär ha kommit från Hyssna gamla kyrka och är daterad till 1678. Altaruppsatsen är sannolikt äldre, då flera målningar lär finnas under den nuvarande. Altaruppsatsen är målad i mörk brunt med listverk och övrig dekor i rött, blått och beige. På predellan finns en latinsk text. Altaruppsatsens mittmotiv är "Nattvardens instiftande", en målning i ett inramat åttasidigt fält. De övre fälten föreställer Korsfästelsen och Uppståndelsen, i rektangulära inramade fält. Altaruppsatsen flankeras av två äldre sidostycken med dekorerade med två snidade sjöjungfrur, blad och bär. Två nya nedre sidostycken tillverkades 1931 i samma stil. Altaruppsatsens raka överstycke kröns av ett förgyllt kors på klot samt två förgyllda solar.

ALTARRING - Altarringen har sju sidor och är målad i mörkt grå kulör. De smala svarvade balusterdockorna är målade i brun kulör med listverk i beige och svart. Dockorna tillverkades 1864 av Erik Bengtsson och hans son Johannes Eriksson i Åminnared. Armstöd och knäfall är stoppade och klädda med grått tyg. Ingång på norra sidan.

BÄNKINREDNING - Den slutna bänkinredningen utgörs av två vägganslutna kvarter med elva bänkrader i norr och lika många i söder. De två främsta bänkraderna i norr är förkortade invid predikstolen. Bänkinredningen är målad i ljust grå kulör. Bänkdörrarna från 1829 är bibehållna trots tidigare ombyggnader av bänkarna. Dörrarna är dekorerade med var sin rektangulär spegel, målad i ljust blå kulör med bänknumret i svart ovanför. Smala lister i gulbrun kulör. Bänkskärmarna är dekorerade med fyra spegelfält, målade lika bänkdörrarna. Bänkinredningen är invändigt brunmålad. Lösa dynor klädda med mörkblått randigt tyg.

PREDIKSTOL - Predikstolen är ett 1600-talsarbete och kommer sannolikt från Hyssna kyrka, enligt uppgift år 1700. Predikstolen är placerad invid långhusets nordvägg. Korgen har fyra sidor med figurativa målningar med inskriptioner, räknat från norr; "SANTE PAULUS, SANTE PETRUS, JESUS KRISTUS och SANTE MATTEUS". De polykroma målningarna finns i arkadfält, inramade av brunmålade pilastrar dekorerade med kannelyrer. Listverk i blått, beige, brunt och grönt. Hörnen markeras av kolonnetter i brunt med listverk i beige. Utkragad profilerad överliggare. Brunmålat sockelparti i korgens form. Rak trappa åt öster. Trappbarriär i brun kulör med två marmoreringsmålade speglar i andra bruna nyanser. Listverk målade lika korgen.

ORGEL - Kyrkans första orgel tillkom 1882 och placerades invid predikstolen. Nästa orgel anskaffades 1929 och placerades på läktaren, som då inreddes. En ny orgel tillkom 1944, tillverkad av Firma Orgeltjänst Bo Wedrup i Uppsala. Kyrkans nuvarande orgel tillverkades av Tostareds kyrkorgelfabrik 1971. Orgeln är i sin helhet utförd i omålat trä, har rakt överstycke och fem pipfält, varav det mittersta är bredare.

LÄKTARE - Orgelläktaren i väster bärs upp av fyra smala läktarpelare med kvadratisk planform och avfasade hörn målade i ljusgrå kulör. Slätspontad gråmålad undersida med infälld belysning. Läktaren utvidgades bakåt mot tornet 1931. På läktargolvet, täckt av beigebrun heltäckningsmatta, finns två gradänger. LÄKTARBRÖSTNINGEN är figurativt bemålade med åtta apostlamålningar i kvadratiska fält med inskription undertill, från söder; Judas Tadeus, Bartolomeus, Simon, Jakobus, Andreas, Petrus, Paulus och Philippus. Målningarna har sannolikt utförts under 1600-talet eller tidigare. Ett brunmarmorerat ramverk inramar målningarna, som framtogs 1931 efter att ha varit övermålade sedan 1864. I läktarbröstningens underkant löper en list med vågmönster målad i grönt samt en blå profilerad list. Blåmålad profilerad överliggare och skyddsräcke i metall.

SPECIFIKA INVENTARIER

ALTARTAVLA - Se altaruppsats.

DOPFUNT - En så kallad Starrkärrsfunt från 1250-talet som återinsattes i kyrkan 1931. Cuppan är fyrpassformad med vertikala sidor. Cuppans liv är indelat i tolv arkadfält med växtornament i relief. Fyrpassformat skaft och liten fot.

NUMMERTAVLOR - Två psalmnummertavlor i form av vitmålade oramade rektangulära träskivor fästade på den nordöstra respektive sydöstra korväggen.

VAPENHUS - Ej inventerat

SAKRISTIA - Ej inventerad

TORN - Ej inventerat