Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HALLSTAHAMMAR BERGS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, BERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BERGS KYRKA (akt.)
2014-02-05
Interiörbeskrivning
Långhus: 24 bevarade takstolar, cc avstånd 1m. Takstolar lutar svagt åt öster. Hanbjälkar är urbilade för tunnvalv. Ribbor för tunnvalv. Saxkryss på varannan takstol. Valvribbor har troligen suttit på varje takstol med en hel del har plockats bort. De har haft olika infästning i hanbjälken, där saxkryss finns förekommer urtag i hanbjälke och saxsparre, annars är ribban spikad utanpå högben och hanbjälke. Spikar eller spikhål förekommer inte i varje valvribba. En valvribba har dubbla rader spik efter generalskarv i tunnvalvspanelen. Några saxsparrar har plockats bort, annars ingen större förändring. Inre remstycke har skavd insida, p g a synlig del från kyrkorummet. Dold fönsteröppning i långhusväggen, synlig på vinden till sakristian. Förstärkningar av varje hanbjälke i långhuset gjorda i samband med landgångsbygge 2010. Utförda med grova plank spikad med kraftig trådspik in i de medeltida delarna. Förstärkningarna till synes gjorda helt i onödan. Ytbearbetningen är en slags sprättäljning, troligen övergång till yngre behuggningstyp. Högbenen är täljda på tre sidor.

Sakristian är ombyggd utan medeltida delar bevarade, men långhusets yttre remstycke mm kan besiktigas därifrån. Taklucka från skrubb upp på vindsutrymmet.

Taklagets utseende överensstämmer med kyrkans datering till kring 1300.