Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅSTORP KVIDINGE 170:1 - husnr 1, VÄSTRA SÖNNARLÖVS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Västra Sönnarslövs kapell (akt.), Västra Sönnarlövs kapell (akt.)
2016-05
Interiörbeskrivning
Från ingången kommer man rakt in i kyrkorummet som består av långhus och kor. Golvet är belagt med rödbrunt tegel lagt på flatan. Väggarna är putsade och målade i gulvitt med modern färgtyp. Taket är öppet upp i nock och klätt med masonit och målat gulvitt med bruna ränder. Fönstren är försedda med innerbågar av brunmålat trä med klarglas. Fönsterfallet är klätt med brun plåt. Öppna bänkar står på ömse sidor om mittgången. Ett elpiano står på norra sidan och en ambo på södra sidan. I taket hänger en ljuskrona av trä med sju elektiska ljus. På väggarna hänger lampetter i form av ett träkors med en strålsol av metall och ett elektriskt ljus. I bakre delen av långhuset finns en infälld kalkstensplatta som berättar att Augusta Larsson skänkt pengar till kapellets uppförande.

Koret i absiden skiljs från långhuset med en spetsbågig öppning. Koret är upphöjt två steg med tegel lagt på löpsidan. Golvet i koret är belagt med tegel på samma sätt som i långhuset. Altaret är murat mot absidens vägg. Dopfunten i form av en trädstam står vänster om altaret. Absiden har tre mindre fönster. Det femsidiga taket är klätt med masonit och målat. I takets brytpunkter sitter lister.

Inredning och inventarier
Altaret, från 1939, är ett murat blockaltare, putsat och målat lika väggarna. Altarskivan är av slipad grå kalksten.

Altarkors av malm från 1989.

Dopfunten från 2006 är en trädstam från alm som fällts på kyrkogården. På trädstammen ställs en silverskål vid dop.

Ambo, av brunlaserad furu med tre täckta sidor. På framsidan finns ett utanpå liggande kors och ram av trä. Förmodligen från byggnadsåret 1939.

Bänkinredningen i brunlaserad furu är öppen. Förmodligen från byggnadsåret 1939. Gavlarna är ovan sitsen smala och i ovankant halvcirkelformade, nedanför sitsen är de lika breda som sitsen. Ryggarna är av plywood. Psalmbokshylla och fotbräda är integrerade. Orange dynor ligger i bänkarna.


Piano, från 2001, svart elpiano.

Klockan i den fristående klockstapeln är gjuten 1953 av Bergholtz klockgjuteri i Stockholm. Klockan pryds av en inskription i form av en psalmvers.

Övrigt
Ljuskrona och lampetter av trä.