Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HELLVI KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HELLVI KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hellvi kyrka (akt.), HELLVI KYRKA (akt.)
2007-01
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet täcks av valv av kalkstensflis: tornrummet av ett tunnvalv, långhuset av sex stycken kupolartade kryssvalv av den speciella gotländska typen, burna av två smäckra kolonner. Även korets enda valv är av det senare slaget.

Golv, trappor
Golven i kyrkorummet är med undantag av altaravsatsen och sakristian (trägolv) av kalksten.
Till vindarna och tornhuven leder en murtrappa i tornet.

Fast inredning
Den fasta inredningen i kyrkorummet utgörs av altare med altartavla av sandsten, epitafium av samma material, altarring, väggskåp och korbänk av trä i koret, och i långhuset predikstol (i nordöstra hörnet), bänkinredning och läktare av trä. I sakristian ett hörnskåp av trä.