Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HANGVAR KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HANGVAR KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hangvar kyrka (akt.), HANGVARS KYRKA (akt.)
2008-01
Interiörbeskrivning
Väggarna och valven är invändigt i kyrkorummet och i sakristian putsade och vitkalkade. Kor, långhus och ringkammare täcks av kryssvalv.

Långhuset täcks av fyra valv vilka i mitten vilar på en kolonn med enkelt kapitäl och bas. Valven i långhuset och koret är romanska kryssvalv medan tornkammaren täcks av ett kupolartat, gotländskt kryssvalv.
Sakristians tak har ett plant trätak.

Golv, bjälklag, trappor
Golven är i långhus och ringkammare belagda med trä, i koret ligger kalkstenshällar samt ett antal gravhällar och en piscina. Även sakristians golv är täcks av bräder.

Tornets första våning har ett träbjälklag ovan valvet. Under klockdäcket ligger det gamla trädäcket kvar.

Till vindarna och tornhuven leder en stentrappa från ringkammarens sydöstra hörn genom södra murverket upp till tornets första våning, härifrån leder en stege och räcke av trä vidare till klockdäcket. Tornhuven har vilplan av trä.
Till långhus- och korvinden leder en stege ned till valvsvicklarnas nivå. Båda vindarna är försedda med inspektionsbryggor.

Sakristians vind når man via en lös stege.

Fast inredning
Längs med långhusets södra och norra väggar är löper bänkkvarteren som även upptar ringkammarens norra vägg. I sydöstra hörnet är predikstolen placerad och i det nordöstra finns ett altare. Den fasta inredningen i övrigt består av altare med altaruppsats och altarskrank.