Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND GULDRUPE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 2, GULDRUPE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Guldrupe kyrka (akt.), GULDRUPE KYRKA (akt.)
2005-01
Interiörbeskrivning
Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade. Medeltida kalkmålningar finns endast i form av en kvaderstensmålning på tornbågen.
Koret och sakristian täcks av varsitt kupolliknande kryssvalv av kalkstensflis medan tornrummet har ett romanskt kryssvalv. Långhuset är täckt av ett plant brädtak.

Golven är invändigt i kyrkorummet och i sakristian belagda med slipad kalksten, på altaravsatsen med kalkstenshällar. I bänkkvarteren ligger dock fernissade trägolv.

Den fasta inredningen består av altare med altaruppsats, altarskrank och korbänk i koret, predikstol och slutna bänkkvarter i långhuset.
Till vindarna och tornhuven leder en murtrappa i tornets södra och västra murar, samt trästegar i de övre tornvåningarna.