Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND BOGE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, BOGE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Boge kyrka (akt.), BOGE KYRKA (akt.)
2009-01
Interiörbeskrivning
Väggar och valv i kyrkorummet och i sakristian
Kyrkorummets och sakristians väggar och valv är putsade med kalkputs och avfärgade, målningar finns på väggarna i koret och långhuset samt i korets valv och kring triumfbågen.
Koret och tornrummet täcks av vardera ett kryssvalv, långhuset av fyra vilka bärs upp av en rundpelare av kalksten. Korvalvet, som är det enda medeltida av dessa, är tältliknande. Kalkstenskonsoler på väggarna. Sakristian täcks av ett tunnvalv. Valven i tornet och långhuset är slagna av tegel, korets och sakristians av kalksten.
Väggar och valv i pannrummet är gjutna av betong.
Bjälklag och golv
Korets golv är belagt med kalksten, medan sakristian, långhuset och tornrummet har enkla trägolv. Altarrunden är upphöjd med två steg och tornrummet med tre steg.