Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BOXHOLM BOXHOLMS KYRKA 1:1 - husnr 1, TIMMERÖ KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Timmerö kapell (akt.)
2010-01
Interiörbeskrivning
Kapellets ceremonisal är uppbyggd som en kyrka med långhus och indraget kor två trappsteg
högre. Korväggen är rakt avslutad och i långhusets bakre del finns orgelläktaren.
Ceremonisalens golv är täckt med kvadratiska rödbruna kalkstensplattor i rader. Plattornas
format är något mindre än i många andra kapell. Golvsockeln är av trä och målad i brunt.
Väggarna är putsade och avfärgade i svagt gult med svepande, något mörkare drag. Långhuset
har ett flackt tredingstak av omålade fanerbrädor. Korets tak är tunnvälvt och putsat.
Välvningen fortsätter ner över fönsteröppningarnas krön. Kortaket har en avfasning mot
långhuset och ritsar mot fönstren. I långhuset finns en profilerad taklist i trä.

Fönstren i kor och långhus är rundbågiga och kopplade med öppningsbar övre och nedre del.
Det är svagt tonat antikglas i innerbågen. Både ytter- och innerbåge är vitmålade och har
träspröjs. I långhusets östra del finns en raksluten pardörr med en stor stående fyllning av ett
skivmaterial. I fyllningen finns en åttkantig ruta med antikglas. Dörren är målad i strålasyr.
Sittplatserna utgörs av kopplade stolar med tygklädd sits och ryggbricka. Orgelläktaren i
långhusets östra del har en barriär av ett skivmaterial i trä med stående fyllningar med
profilerade lister. I mitten finns ett trappstegsformat ornament och två stjärnor. Barriären vilar
på konsoler. Väggarna i läktartrappan har samma typ av målningsbehandling som i
kyrkorummet. Själva läktartrappan är klädd med heltäckande matta, liksom läktargolvet.
Läktaren har samma typ av golvsockel som kyrkorummet. På läktaren står en orgel från
Åkerman & Lunds nya orgelfabriksaktiebolag, Knivsta.

Korväggen upptas till stor del av en korgbågig grund altarnisch med ett altare i hela bredden.
Altaret står på ett podium och är gjort av träskivor och klätt med ett heltäckande antependium.
Altarnischen är målad i lila och smyckas av ett hängande träkors. I koret står även ett löst
altare i trä med Kristussymboler. De två nummertavlorna är laserade träskivor med en ljuslåda
i krönet. Kyrkorummet smyckas bl a av symboler och tavlor skurna i trä.

Entrédelen utgörs till största delen av 1992 års tillbyggnad som går över i själva kapellet via
en trappa. Golvet och trappan är täckta med hyvlade grå kalkstensskivor och golvsockel av
kalksten. Väggarna är putsade och målade i ljust gult. Det flacka tredingstaket är täckt med
omålad fasspontad träpanel. I en takbalk är fäst avgränsningen till kapputrymmet och toaletten
på ena sidan och en gardin som kan avgränsa anhörigrummet på andra sidan. I
kapprumsdelen, som i övrigt är öppen, finns två rektangulära stående rakslutna fönster med
isolerglas. I anhörigrummet, som inte är avgränsat med väggar, finns tre rundbågiga kopplade
fönster med klarglas. Träspröjs finns enbart i ytterbågen. I öster sitter en raksluten pardörr,
mörkt brun med en enkel hög fyllning med profilerad list. Fyra trappsteg upp i öster är den
äldre entrén med golv som i ceremonisalen och putsat slätt tak. Väggarna är målade som
entrén i övrigt. Här finns dörr till ceremonisalen, till orgelläktaren och källaren i norr och till
officiantens rum i söder. Det är alla bruna släta skivdörrar med samma typ av trycken.
Officiantens rum har heltäckande matta och putsade gulmålade väggar och tak. Fönstret utgör
nedre delen av ett fönster som finns till orgelläktaren.
Källartrappan i terrazzo leder ner till källaren med klinkers på golvet och putsade och målade
väggar. På ena sidan finns dörr till toalett och skrubb och på andra sidan en dörr till utrymme
för katafalk och ljus- och stolförråd och en dörr till bl a kylrum. Båda dessa utrymmen har
gjutet och målat golv samt putsade och målade väggar och tak.