Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UPPSALA ÅLAND 1:1 - husnr 1, ÅLANDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Ålands kyrka (akt.), ÅLANDS KYRKA (akt.)
Interiörbeskrivning
Invändigt finns inget kvar av den medeltida arkitekturen. Detta skulle lika gärna kunna vara en nyklassicistisk kyrka från 1800-talet. Det platta, putsade innertaket tillkom efter ombyggnaden 1776. Golvet i mittgång och kor är täckta med grå kalkstensplattor. I bänkkvarteren ligger brädgolv. Bänkinredningen härrör från ombyggnaden 1906. och bildar två kvarter med öppna bänkgavlar. Bänkarna är målade i gröna färger med rödbruna sitsar. I norra kvarteret fyller de hela utrymmet under läktaren fram till västra gavelmuren. Långhuset har en bröstpanel som består av gavlar och dörrar från en äldre bänkinredning. I väster finns orgelläktare och orgel. Läktaren har pelare med kvadratiskt snitt och är målad i grått. Orgeln är från 1967. Orgelfasaden har en traditionell uppbyggnad men i modern, icke historiserande stil.

Altaret och altarringen är från 1851. Altarringen är målad i marmoreringsteknik i gulgröna toner. På altaret står ett förgyllt kors med Kristi törnekrona och svepning. Norr om altaret står en kopia av den danske skulptören Thorvaldsens berömda Kristusskulptur. Predikstolen från 1738 är äldsta delen i kyrkans fasta inredning. Dopfunten är från 1200-talet och tillverkad av gotländsk kalksten.

Bland ljusredskap kan nämnas två större mässingskronor som icke är elektrifierade samt ett par ålderdomliga ljusplåtar i mässing på korgavelväggen och sex ljusarmar i mässing.

Vapenhuset har ett kalkstensgolv, putsade vitkalkade väggar och ett platt trätak med kassettindelning. Dörren till långhuset är ekådrad.

Sakristian har med sitt medeltida tunnvalv en ålderdomlig karaktär. Sakristidörren är sannolikt medeltida. Det är en kraftig bräddörr med plåtbeslagning.