Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HUDIKSVALL FORSA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, FORSA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Forsa kyrka (akt.), FORSA KYRKA (akt.)
2003-06
Interiörbeskrivning
Det ljusa och vida kyrkorummet har vitmålade väggar och tak. Ovan den profilerade taklisten formar sig ett stort trätunnvalv. Bänkinredningen, som är den ursprungliga, gjordes bekvämare vid ombyggnader 1936 och 1965. Trägolvet är oljat och täcks av gångmattor i mitt- och tvärgången. Altarväggen pryds av en monumental altartavla signerad Tor Hörlin år 1936. Tavlan ersatte en altaruppsats från 1730-talet som finns bevarad i delar i kyrkan. Korbänkar är placerade på var sida om altarringen. Den rikt dekorerade predikstolen från 1840-talet, som utformats av konstnären Svante Albert Blombergsson från Söderhamn, fick sin plats på norra väggen 1936 då den flyttade från ovan altaret. Samma år försågs kyrkan med lampetter och ljuskronor formgivna av arkitekten Einar Lundberg. Från den äldre kyrkan finns en mängd inventarier, såsom altarskåp, träskulpturer, pyramider och epitafier, placerade i kyrkorummet. I vapenhuset och i kyrkstallarna finns gravhällar från 1600-talet.

Läktarorgelns fasad är pampigt utförd av bildhuggare H O Hofrén från Arbrå på 1850-talet. Bakom orgeln finns den äldre läktarbarriären samt en porträttsamling som innefattar 14 kungaporträtt från Gustav Vasa till Adolf Fredrik. Bänkinredningen på läktarens norra sida är intakt med undantag från att de två bakersta bänkarna är borttagna. På läktarens södra sida borttogs bänkarna då ett kontorsutrymme tillkom vid renoveringen 1988-90. Under läktaren byggdes konfirmandrum, förvaringsutrymmen och toaletter år 1965.