Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster OVANÅKER MATTSMYRAN 4:9 - husnr 1, MATTSMYRA KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Mattsmyra kapell (akt.), MATTSMYRA KAPELL (akt.)
2006-07
Interiörbeskrivning
Interiören har endast genomgått små varsamma förändringar sedan byggnaden uppfördes och är således mycket välbevarad. Kyrkorummet har ett obehandlat trägolv i långhuset, men mittgången och koret, som är förhöjt två steg, täcks av en röd heltäckningsmatta. Väggar och tak är liksom övrig inredning färgsatta i fyra kulörer; oljat trä, ljusbrunt betsat trä, mörkbrunt betsat trä samt dekorationer i svart. Golvsockeln är mörkbrun, väggarna utgörs av stående pärlspontspanel som, liksom fasaderna, är indelade i fält med pilastrar och en enkel slät horisontell bröstningslist, vilken är höjd på östväggen bakom altaret. Väggpilastrarna är i ljusbrun kulör med avfasade kanter i mörkbrunt. Ytterdörren utgörs av en dubbel pardörr med fyra speglar per dörrblad. Kyrkorummet har småspröjsade fönster med spetsig överdel.

Varje fönster har en korsformad röd glasruta överst. Väggarna avslutas med en meterbred mönstrad taklist med mönster i mörkbrunt. Fönsterfodren är i mörkbrun kulör. På byggnadens båda gavlar återfinns ett sexkantigt fönster, mot väster med en röd sexuddig stjärna och mot öster med en glasmålning med Jesusmotiv i en sexuddig stjärna, tillverkad på 1890-talet av Heinersdorff i Berlin. Den senare omges av kraftiga lister samt en ram med bibelcitat på guldgul botten. Kyrkorummet har synlig brunmålad takstol med nygotiska dekorationselement i samma nyans. Taket är liksom väggarna indelade i fält, men här är de dekorerade med tunna svarta målade ramar. I kyrkorummets nordvästra hörn återfinns en vitkalkad skorstensmur där en kamin tidigare stod.

Altaret är framskjutet så att en smal gång bildas bakom med nedgång till sakristian. Altaruppsatsen har spetsig form och det kröns av ett litet träkors. Ovanför altarbordet, som är av trä och sammanbyggt med omfattningen, finns en nisch klädd med svart tyg och i denna finns ett högt törnebekransat träkors utfört av bildhuggaren Dyfverman. Ovanför nischen återfinns bibelcitat skrivna i svart. Altaromfattningens spetsiga överdel täcks av en rad med ljushållare och fler ljus står i de ursprungliga träljusstakarna på altaret. Altarringen har fem sidor och nygotiska dekorationer samt blått tyg på knäfall och överdel. Längs norra väggen sitter en åttkantig predikstol som bärs upp av en pelare. Varje sida av predikstolen har målade kors. Ovanför predikstolen sitter ett åttkantigt ljudtak med bibelcitat som har ett träkors överst. I koret återfinns även följande ursprungliga inventarier; dopfunt med lock, psalmnummertavla samt fyra lösa stolar med hög rygg, allt i trä samt i nygotiskt formspråk.

Bänkinredningen, som är den ursprungliga, utgörs av två kvarter med öppna brunmålade bänkar avdelade med en mittgång. Mot mittgången har bänksidorna spetsig form och ett träkors samt en ljushållare överst. I koret finns två enkla träbänkar mot söder respektive norr. I väster återfinns en liten orgelläktare som bärs upp av sex åttkantiga pelare vilken nås via en smal spiraltrappa av trä med järnräcke. Läktarbarriären är utformad lika som altarringen, men har ett bibelcitat nedanför i svart färg på guldgul botten. Mot den västra väggen återfinns en ursprunglig orgelfasad med spetsig överdel, bibelcitat och synliga pipor, men det nuvarande orgelverket tillkom 1974. Läktaren har trägolv, delvis täckt av röda mattor samt tre fristående bänkar. Under läktaren återfinns ett textilskåp som byggdes 1999 och som är utformat lika väggpanelen. Över mittgången hänger en ursprunglig ljuskrona av trä för 48 levande ljus och i fönstren sitter ljuslampetter för tre ljus vardera.

Sakristian är belägen några steg lägre än koret och utgörs av ett litet rum med fönster mot öster. Rummet har i princip lika ytskikt och dekorationer som kyrkorummet. Mot det nordöstra hörnet finns en vitkalkad skorstensmur och i det sydvästra hörnet en garderob med målade dörrar. Sakristian är möblerad med ett skrivbord med tillhörande karmstol, vilka troligen är ursprungliga.