Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALUN SVARTNÄS BRUK 1:2 - husnr 1, SVARTNÄS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SVARTNÄS KYRKA (akt.)
2006-05-31
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet är täckt med ett tunnvalv, putsat och vitkalkat, samt en kupol över koret. Tre tvärgående dragjärn genomkorsar. Väggarna är slätputsade och vitkalkade, indelade med pilastrar i kompositordning. Nedtill, under fönsterbänkshöjd, sitter en bröstpanel av släta blågröna bräder, vilka även täcker pilastrarnas baser. Genomgående ligger golv av kilsågade ljust laserade bräder, utan nivåskillnader mot bänkkvarter och kor. Bräderna har hål efter tidigare smidd spik.

Bänkinredningen är öppen, har rektangulära, blåmarmorerade gavlar och röda lister. Längst fram sitter spegelindelade bänkskärmar. Läktarbarriären i väster är också spegelindelad och marmorerad, fast i en mer grågrön nyans för att harmoniera med den lindblomsgröna orgelfasaden. Orgelfasaden har genombrutna sidostycken, för att dagsljus från fönster i väster skall strömma in. Läktaren vilar på blåmålade kolonner. Under läktarens norra del är ett öppet ”kyrktorg” och den södra är inredd med lösa bord och stolar. Predikstolen på norrväggens främre del har sexsidig korg och ljudtak, målad turkosblå med förgyllda sniderier.

Altaruppsatsen i korets fond har utformats som en tempelgavel, turkosblå, vilken innesluter ett krucifix. Altaret är av trä, gråmålat med en brun skiva, i sen tid påbyggt med obehandlat virke och spånskiva (alltid täckt med textilier). Framförvarande altarring är av trä, uppbyggd av marmorerade kolonner och en turkosblå överliggare.