Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TANUM GREBBESTAD 2:317 - husnr 1, GREBBESTADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GREBBESTADS KYRKA (akt.)
2003-01-13
Interiörbeskrivning
LÅNGHUS - Med de flesta detaljer hållna i en nygotisk stil, undantaget läktarunderbyggnaderna.
GOLV -Lackat trägolv, av yngre datum.
VÄGG - Slätputsade, målade i ljust beigebrunt upp till fönsterbänkshöjd, och därovanför i brutet vitt.
INNERDÖRRAR - Kyrkorummet har större huvudingångar, dels huvudingången från tornets vapenhus, genom en glasad och ljust laserad ekdörr från 1965, och dels från vapenhusen i norr och söder. Dessa senare har spegeldörrar med fem fyllningar, målade två gråa nyanser.
FÖNSTER -Spetsbågiga spröjsade gjutjärnsfönster med modernare innanfönster av samma utseende. Fönstren är gråmålade och försedda med s k katedralglas.
TAK - Tredingstak av trä, och med symboliska sidoskepp, uppburna av fristående fyrsidiga träpelare vid långsidorna. Takstolarna bärs, särskilt i de smala "sidoskeppen" upp av väggkonsoler och genombrutna konsoler, med rikliga dekorativa profileringar. Mellan pelarna och huvudtaket finns ett entablement i form av en rad med fyllningar med klöverornament. Taket av bräder vilar på sparrar med mellanliggande kassetter. Pelare gråmålade, takkonstruktionen mörkblå. Takkonstruktionen restaurerades 1965 med ny färgsättning efter förslag av Olle Hellström.
LÄKTARUNDERBYGGNAD - Från 1965, på norra och södra sidan. Läktarunderbyggnaderna har konkavt avfasade hörn, och väggar mot kyrkorummet med en dekorativt utformad lockpanel i ek, ljust brunlaserad. I den södra finns ett samlingsrum med textilförvaring, och på norrsidan finns kapprum och toalett. Dörren till samtalsrummet är av modernare snitt och är liksom dörrarna till vapenhuset av ek och genombruten och glasad med många mindre och smalare glasrutor.

KOR - Femsidigt smalare kor, skilt från låghuset genom en hög spetsbågigt avslutad koröppning med kantprofileringar, och med textband. Textbandet rekonstruerat 1986, med texten " Si, Guds lamm, som borttager verldens synder".
GOLV - Som långhuset, men två trappsteg högre. Ytterligare ett steg leder upp till ett brett podium kring altarringen, klätt med ljusgrå heltäckningsmatta.
VÄGG - Slätputsade vita. Avskrankning bakom altaret, av trä med smala profilerade fyllningar, vitmålat med glest förgyllt tandsnitt. Spegeldörrar med tre fyllningar leder in till en sakristia bakom avskrankningen.
FÖNSTER - Liksom i långhuset är fönstren av gjutjärn, men de fem korfönstren är runda och högt placerade. Glasmosaiker i korfönstren. Polykroma med till västkusten anknutna bibelmotiv. Utförda av Joel Mila 1963.
TAK - Koret har ett hjälmvalv av trä med radierande sparrar, varannan neddragen via sträva till väggkonsol. Ljusbrunt med grått sparrverk.

VAPENHUS - I tornets bottenvåning.
GOLV - Kalksten.
VÄGG - Slätputsade vita.
PORT - Slät gråmålad dubbelport.
TAK - Brunmålat brädtak.
FÖNSTER - Spetsbågiga gjutjärnsfönster.

SAKRISTIA - Bakom avskrankning i koret, med egen ingång utifrån. Inredningen tillkommen 1964-65 och har i princip samma utformning som i läktarunderbyggnaderna.
GOLV - Heltäckningsmatta.
VÄGG - Vitmålade skivor.
INNERDÖRRAR - Vitlaserad ekpanel.
TAK - Vitlaserad panel.
SKÅPSINREDNING - För textil- och annan förvaring.

TORN - Vapenhus i bottenvåningen (se ovan).
TORNVÅNINGAR - Våningen i läktarplan är inredd till förråd. Dörr upp till våningarna ovanför, vilka är helt oisolerade.

FAST INREDNING
ALTARE - Invid korskranket, ett bord av trä med fyllningar, målat i rödbrunt med ljusbeige fyllningar. Ett enkelt dopaltare finns också på södra sidan i långhusets främre del, en kalkstensskiva uppburen av kalkstenskonsoler.
ALTARUPPSATS - Altaruppsats av trä, placerad vid altarets bakkant och sammanbyggd med korskranket. Altaruppsättningen är tredelad, med ett högre mittparti och sidopartier när nog hälften så låga. Uppbyggnaden är helt arkitektonisk, med flera av nygotikens arkitekturdetaljer. Mittpartiet och sidopartierna kröns av spetsiga gavelstycken och vid sidan om och mellan dessa höga fialer, krönta av takformade spiror och förgyllda korsblommor. Gavelstyckena har utsparade ornament och kreneleringar. Allt är målat i grönt, ljusbrunt och grått och med förgyllningar.
ALTARTAVLA - av trä med snidat ramverk.Triptyk. I mitten en relief i form av en gipsavgjutning av Dyfvermans Kristus på korset i rött och guld inom profilerad ram; på sidorna symboliska framställningar av dopet och nattvarden i rött, blått och guld. Utförd 1892, senast restaurerad av Olle Hellström 1964.
ALTARRING - Öppen halvrund av trä med profilerade lister och trekantiga trepassformade genombrott, målad i rödbrunt. Överliggare och knäfall klädda i gulbrunt tyg. 1963.
BÄNKINREDNING -I fyra öppna kvarter, fristående från väggarna. Bänkskärmar mot koret och sidogångarna, gråmålade med fyllningar. Profilerade bänkgavlar med enkel karvad dekor, målade i rödbrunt. Raka säten, laserade i rödbrunt. Försedda med lösa sittdynor, klädda i brunt. Ny inredning från 1964, men med ursprungliga gavlar.

PREDIKSTOL - Fristående på östsidan, av trä, bestående av trappa, korg på fot och ljudtak. Trappan med barriär är svängd med smala fyllningar och avslutad med profilerade stolpar. Korgen är sexsidig korg med profileringar. Sidorna är försedda med skulpterade apostlareliefer, hörnen markeras av miniatyrsträvpelare, underkanten bär en klöverformig krenelering. Skulpterat ornament under bokpallen.
Fem vridna kolonnetter uppbär ljudtaket, som är sexsidigt med stående krenelering och krönt av ett fyrkantigt profilerat torn med förgylld fial i toppen. Predikstolen är målad ljusbeige med förgyllda lister och ornament. Relieferna är röda och grågröna med förgyllningar. Ljudtakets undersida är målad i klarblått med skulpterad vit duva. Korgen står på ett sexpassformigt kolonnknippe. Tillverkad 1892 med tillägg av relieffigurer av Valfrid Andersson 1928.
Restaurerad, sänkt och flyttad från väggen 1964.
ORGEL - Rak tredelad orgelfasad med spetsgavlar och torn med fialer; rikt snidat arbete. Kolonnetter mellan piporna, krenelerad mittomfattning. Målad i grått, grågrönt och brunt med förgyllningar. 1892, verket ombyggt 1937. Sprucken i mittpartiet.
LÄKTARE - I norr, buren av sex fyrkantiga trästolpar i främre kanten, profilerade och förenade med genombrutna konsoler. Rak barriär med profilerade lister och fyllningar, avdelade med pilastrar med uppskjutande spetsiga avslutningar. Pelare och barriär målade i grått med förgyllda lister. Ett textband i läktarbarriärens nederkant med texten "Salige äro de barmhertige, ty dem skall ske barmhertighet. (Math. 5, 7).


SPECIFIKA INVENTARIER
LJUSKRONOR - Över mittgången hänger tre större ljuskronor av svartmålat och guldbronserat järn. Ljuskronorna är i två våningar med fembladformiga ljusringar, och nertill avlutade med voluter och bladverk. Troligen från byggnadstiden men numera kompletterade med elektrisk belysning.
DOPFUNT - I västra kordelen. Av ljusgrå granit i två stycken, sjusidig med skulpterat skaft. Tillverkad 1919, ej i nygotisk stil.
NUMMERTAVLA - Två vid de främsta paret takpelare. Rektangulära av trä med smal gråmålad ram. Vit tavla, svarta siffror Mässingslampor vid över och underkant.
KLOCKOR - I tornet hänger två klockor med inskriptioner, gjutna 1891.