Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARBERG NÖSSLINGE 7:1 - husnr 1, NÖSSLINGE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

NÖSSLINGE KYRKA (akt.)
2002-11-20
Interiörbeskrivning
SAKRISTIA
Placerad i öster, smalare än långhuset och koret.
GOLV - Lika långhus och kor. Enkel trälist, täckmålad i grå kulör.
VÄGG - Stående träpanel, täckmålad i grå kulör. Breda tiljor. I väster finns ett altare av trä.
PORTAR/INNERDÖRRAR - 1 st äldre port i söder. Den består av en stående äldre träpanel, med breda bräder, täckmålad i brun kulör. Dörren har 2 st liggande stödbjälkar. Den har ett kraftigt och stort stocklås av trä och smide med dekorerade gångjärnsbeslag och skjutregel. Fästena till gångjärnen är kraftiga. Dörrfodret är senare tillkommet och lika övriga. I väster finns 2 st enkeldörrar av trä. Insidan har 3 st släta, utåtgående spegelfyllnader med rundad list. De är marmorerade i gråvit kulör. Dörrarna har enkla dörrfoder av trä täckmålade i grå kulör. I norr finns 1 st senare tillkommen enkeldörr av trä. Den är laserad i grå-beige kulör och har en liknande utformning som övriga dörrar i rummet. Dörren har ett modernt handtag med nyckelskylt av mässing. 1 st mindre enkeldörr med nyckel. Den har 3 st högsmala spegelfyllnader, lika övriga, marmorerade i grå vit kulör. Enkelt foder täckmålat i grå-beige kulör. En likadan dörr finns även i söder.
FÖNSTER - 2 st 2-luftsfönster i öster. De har 2-glasfönster med släta innerglas. Ytterglaset är blyinfattat. Foder av trä, täckmålat i grå kulör.
TAK - Tredingstak med slät enkel taklist av trä, täckmålad i ljusgrå kulör. Träpanelen är täckmålad i grå kulör. I söder är brädorna bredare. I taket hänger en kristallkrona.

VAPENHUS
GOLV - Obehandlat äldre trägolv. Enkel golvlist av trä, täckmålad i grå kulör. Naturfibermatta.
VÄGG - Stående äldre träpanel, täckmålad i grå kulör.
PORTAR/INNERDÖRRAR - 1 st pardörr av trä i väster. Dörren består av 6 st släta spegelfyllnader med profilerad list. De är marmorerade i grå-beige kulör. Ramverket är av trä och laserat i beige kulör. 1 st pardörr av trä i öster täckt med bräder i pilmönster. (1600-1700-tal). Dörren är laserad i ljusare och mörkare beige kulör. Handtag med dekorerad nyckelskylt, 1700-tal. Dörren är ganska hög. Fodret är av trä och täckmålat i grå kulör lika övriga. Den har även ovanligt utformade gångjärn av smide. 2 st/dörrblad samt ett äldre järnlås med klinka. Dessutom finns handtagsräcken av smide med hjärtformade små skyltar.
FÖNSTER - 1 st i N och 1 st i S. 1-luftsfönster utan spröjs med slät innerruta. Träbågar målade i bruten vit kulör. Ytterbågen har smårutsindelade blyspröjs med färgade glas, 12 rutor. Karm av trä, bruten vit kulör. Fodret är också av trä och täckmålat i grå kulör.
TAK - Tredingstak, träpanel. Det är målat med en röd kulör i bakgrunden samt grå bladmotiv. I mitten finns en stor rundel målat med bibliskt motiv. "2 dagen". Enkel taklist av trä, täckmålad i grå kulör.

LÅNGHUS

GOLV - Lackat trägolv av gran.

VÄGG - Liggande, handhyvlade träbjälkar. Troligtvis målade med limfärg. Bruten vit kulör. Takfris, målad med runda cirklar i grå och vit kulör. I den norra och södra väggen finns små hål som är igensatta på vissa ställen. I väster finns en tillbyggd del med en nyare liggande träpanel, med något avfasade kanter. Här finns också en smal trälist, täckmålad i beige kulör. På väggen i norr och söder finns en stående träbjälke med avfasade hörn, täckmålad i bruten vit kulör. På den västra väggen står med svarta bokstäver: Målad 1812, af Jacob M. Hultgren Priviligerad Fabriqueur. 2 st mässingslampetter i norr och 2 st i söder.

PORTAR/INNERDÖRRAR - I väster finns 1 st pardörr av trä som är indelad i 6 st släta utåtgående spegelfyllnader med en rundad list. Dörren är laserad i beige kulör. Dörrfodret är enkelt, av trä och täckmålat i grå kulör. Tröskel av furu, lackad. Dörren har ett äldre vackert smideshandtag med nyckelskylt. 1 st enkeldörr av trä i norr. Denna är lika dörren i väster dock har den endast 3 st spegelfyllnader samt ett utbytt handtag, troligtvis 50-tal. Dörrfodret är täckmålat i beige kulör.

FÖNSTER - 3 st 4-luftsfönster i norr och 3 st i söder. Det är 2-glas fönster som har kommit till senare. Innerglaset är slätt medan ytterglaset är färgat glas med blyspröjsade små rutor. Fönstren består av mitt- och tvärpost av trä som är täckmålade i en bruten vit kulör. Fönstret sitter i en karm av trä, täckmålad i bruten vit kulör. Fodret är också av trä, och laserat i grå-grön kulör. Troligtvis med oljefärg som har gulnat något.

TAK - Platt trätak, lagt med handhyvlade bräder som har olika bredd. På långsidorna är taket svagt rundat. Tvärs över taket går 4 st stödlister av trä. I taket finns målningar med himmelsmotiv med moln och änglar. I mitten finns Kristus i en rosa och grön klädnad. Han omges av en krans av moln samt 4 st änglar. En del flagor finns i taket. Takmålning framtagen 1950 av T Engblad, dessförinnan målad två gånger med vit färg och överklädd med panelbrädor, dekor från 1812 utförd av J. M. Hultgren.

ÖVRIGT - Bakom dörren i norr finns ett FÖRRÅDSUTRYMME. Här förvaras bl a elskåp, redskap, stolar m.m. På golvet ligger en orange-brun heltäckningsmatta. Väggarna består av den äldre träpanelen samt en nyare spåntad träpanel. Här inne ser man att den målade frisen tidigare varit något mer blå i kulören. I taket finns en trälucka.

KOR
Koret har samma höjd och bredd som långhuset.
GOLV - Lika långhuset. I öster finns en golvlist av trä, täckmålad i beige kulör.
VÄGG - Lika långhuset. I norr och söder finns en bröstning lika den i långhuset. 1 st stor tavla i söder med träram i guld. Den är målad med ett himmelsmotiv i mörka kulörer. 2 st vägglampetter av mässing.
PORTAR/INNERDÖRRAR - 2 st enkeldörrar av trä med profilerad träpanel i rutor. Den är laserad i ljusare samt mörkare beige kulör. Dörren har ett äldre vackert smideshandtag med nyckelskylt. Dörrfodret är enkelt, av trä och laserat i beige kulör.
FÖNSTER - 1 st i norr och 1 st i söder lika långhuset.
TAK - Lika långhuset. I mitten finns en treenighetssymbol målad med textinskription samt strålmotiv. Runt denna finns en krans av moln. 1 st takkrona av mässing lika de i långhuset.

FAST INREDNING

ALTARE - Av trä med liggande panel med ramverk. Beige kulör. På fronten finns snidade detaljer.

ALTARUPPSATS - Anno 1707. Altartavlan är tillverkad av målaren Gustaf Kihlman. Tavlan blev vid renoveringen 1865 isärtagen och sedan uppsatt bitvis som prydnad på olika ställen i kyrkan. Corpus med skulpterade figurer. I mitten den korsfäste Kristus och ovanför till vänster och till höger finns änglaansikten med vingar. 2 skulpturer står nedanför Kristus. Bakgrundsfärgen och ramen är målade i svart kulör. På båda sidor om corpus finns snidade blomster- och bladmotiv. Dessutom finns 2 st marmorerade kolonner i grå kulör. De har kapitäl med äggstavslist i guld. Enkel bas och röda lister. Ytterstyckena har snidade detaljer med bladmotiv i rött och guld med ett blått hjärta i mitten. Nederst smyckas den av snidade blomsterdetaljer och i mitten finns en slät spegel med svart text. Översta delen smyckas av ett rikt dekorerat bladverk i guld och rött. I mitten finns ett namnchiffer över Karl den XII med krona i guld.

ALTARRING - Halvcirkelformad med träsockel, täckmålad i grå-grön kulör. Knäfall med tyg i bruten vit kulör. Balustrad med svarvade dockor, täckmålade i ljusgrön kulör. Överliggare med tyg lika knäfall. Öppningar finns i norr och söder. Inne i ringen ligger en matta av naturmaterial.

PREDIKSTOL - predikstol från 1575. Nedre delen av korgen består av en stående träpanel av ganska breda bräder. För tillfället utföres ett restaureringsarbete av en målare p.g.a. sprickor i skarvarna. Nederst finns en slät sockel av trä som är målad i röd tierra. På korgen finns också en profilerad list täckmålad med tempera färg i grön och röd kulör. Det finns också 4 st spegelfyllnader, bestående av stående panel, med profilerad ram, röd kulör. Speglarna är målade med olika bibliska motiv och under varje spegel finns en text. Ramverket är målat i röd kulör med grå marmorering. Överst finns en svartmålad list med text i guld. I öster finns ett parti med 2 st släta spegelfyllnader med marmorering i blå kulör och rött ramverk. Man ser att predikstolen består av olika delar, en del som är äldre och en del yngre. Ljudtaket är av trä, med profilerade lister i grön, röd, guld kulör. Dessutom finns en tandsnittsfris. Det kröns av trekantsgavlar med snidade ornament. Målningarna på insidan av ljudtaket och ljudväggen är troligtvis utförda av Detlef Ross. Ljudtakets insida består av 2 st släta spegelfyllnader målade med blomstermotiv på svart botten. Profilerade rödmålade lister. Grönt ramverk. Duva av trä i guld. Ljudväggen har en slät spegel med blomstermotiv i rosa med ljusgröna blad, vit bakgrund. Ramverk av trä, målat i röd kulör samt svart. 1 st dörr med äldre spegelfyllnad med blomstermotiv liknande de på bänkgavlarna. Den har en röd profilerad list med grönt ramverk samt äldre utsmyckat gångjärn. Över dörren sitter ett gallerverk av trä, i grön kulör. 1 st trätrappa med brun-beige heltäckningsmatta. Insidan är täckmålad i grå kulör.

BÄNKINREDNING - 21 st bänkar indelade i 2 st kvarter. Från restaureringen 1950. Bänkfront med 1 st stor, slät spegelfyllnad, marmorerad i blå-grön kulör. Profilerad list av trä, täckmålad i beige kulör. Ramverk av trä, laserat i röd mahogny, röd tierra. Golvlist av trä, täckmålad i grön kulör. Profilerad överliggare, marmorerad i mörkare grå-grön kulör. Frontens insida är indelad i 2 st släta spegelfyllnader. Insidan är helt laserad i den röda tierra kulören. Psalmbokshylla, laserad i beige kulör. 2 st hängkrokar av smide. Även sittytan är laserad i den röda tierran. Ryggytan är indelad i 2 st släta speglar, laserad i röd tierra. Sidostyckena är också laserade i röd tierra. Överliggaren är marmorerad i grön kulör. Dörrarna har en påklistrad spegel med profilerad list som är laserad i beige kulör. I ramen finns ett målat blomstermotiv med blå kulör i bakgrunden, gröna blad, rosa blommor, vita liljor. Troligtvis är detta måleri utfört av Carl Heinz Rosenberg, Träslöv. Några är senare tillkomna, 1950. I norr och söder har bänkarna en bröstpanel som består av stående spåntade bräder, laserade i röd tierra. Överliggaren är målad i grön kulör, marmorerad. KORBÄNKAR - 3 st bänkar i söder och 1 st i norr lika de i långhuset. 1 st enkel bänk står framför predikstolen, lika kulör som övriga.

ORGEL - Placerad i väster på golvet i långhuset. Den installerades 1969 av Tostareds Orgelfabrik. Den har en lackad träfasad. Baktill i väster finns ett trägaller.

LÄKTARE - Finns ej.

SPECIFIKA INVENTARIER

ALTARTAVLA - Se altaruppsats.

DOPFUNT - Medeltida dopfunt tillverkad i Funtabacken. Av natursten med fot. En järnring är fäst runt funten.

NUMMERTAVLA - 1 st i sydost. Träram, täckmålad i grå kulör med list i guld. Tavlan är målad i svart kulör. Den har en nedre och övre utsmyckning i guld. Överst finns även en lyra i guld.

BASUNÄNGEL - Från 1700-talet. Hänger ovanför dopfunten. Vindruvsklasar med blad samt axknippe i guld.