Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARBERG GRIMETON 44:1 - husnr 1, GRIMETONS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GRIMETONS KYRKA (akt.)
2002-11-29
Interiörbeskrivning
HELHET - Kyrkans inredning är till stora delar från 1919 t.ex. altaret, altarringen, korskranket, skranket runt sakristian och bänkinredningen. I Altaruppsatsen från 1919 sitter en tavla från 1700-talet, Kristus på korset, vilken anses vara en van Dyck-kopia av H. S: Sommer. Predikstolen är från senare delen av 1600-talet. På kyrkans norra vägg hänger ett ca två meter långt parti av den gamla läktarbarriären. Orgelfasaden härstammar från en äldre orgel från 1835. 1966 målades hela inredningen inkl. predikstolen i en grå-rosa kulör. Nuvarande färgsättning härrör från en genomgripande interiör restaurering 1995-96.

VAPENHUS - Trappa av trä i norr med lackade steg, skyddsräcke av trä, laserad i grå kulör. Rundat handledsräcke, laserat i grå kulör.
GOLV - Västra delen har ett brunt kalkstensgolv lagt i kvadratiska rutor. Brun dörrmatta. I öster ligger ett tegelgolv lika långhus.
VÄGG - Lika långhus. Vägghyllor av trä, laserade i beige kulör. 1 st element. Hatthylla placerad i hörnet av svart smidesjärn med krokar. 2 st vägglampetter av mässing.
PORTAR/INNERDÖRRAR - 1 st i väster. Pardörr av trä täckt med stående träpanel, laserad i grå kulör, rakt foder av trä, enkelt mässingshandtag och nyckelskylt. Dörren sitter i en rektangulär nisch. 1 st svängdörr i öster, se långhuset. 1 st enkeldörr, modern i S och 1 st i N. De är indelade i 12 st släta, kvadratiska speglar, laserade i beige kulör. Profilerat foder, laserat i grå kulör. Mässingshandtag samt nyckelskylt.
FÖNSTER - 1 st rundfönster i S och 1 st i N. Indelat i spröjs med 4 st rutor. Spröjs och bågar är täckmålade i bruten vit kulör. Det är enkelfönster. Foder av trä täckmålat i bruten vit kulör. Sitter i djupa runda nischer.
TAK - Spåntad träpanel med 8 st takbjälkar, täckmålade i ljusgrå kulör. 2 st taklyktor av glas med kopparspröjs samt kedja.
ÖVRIGT - 1 st dopfunt av grå sten med dopfat av koppar med spår efter ornamentik.

TOALETT - Placerad i söder. GOLV - Brun plastmatta. VÄGGAR - Rollade väggar täckmålade i bruten vit kulör. Skåp samt utslagsvask samt varmvattenberedare. Toalett, handfat, spegel, rödbrunt kakel, 2 st vita klotlampor. TAK - Väggar och tak består av skivmaterial och är rollade. Kvartstavslist i taket, vit.

FÖRVARINGSRUM - 1 st placerat i norr. VÄGGAR - Väggen i N och S är putsad medan den i öster består av skivmaterial. 2 st pelare i öster. PORTAR/INNERDÖRRAR - 1 st enkeldörr i nordväst indelad i 8 st släta speglar, laserad i ljusgrå kulör med nyckel. Profilerat foder, laserad i mörkare grå kulör. TAK - Taket har en träpanel, spåntad, rollad i bruten vit kulör.

TORN - VÅNING 1 - VAPENHUS

VÅNING 2 - GOLV - Lika långhus, trappsteg i öster. VÄGG - Rivputs, bruten vit kulör. Rektangulär nisch i öster. DÖRR - 1 st enkeldörr av trä i öster med 8 st släta speglar, enkelt dörrfoder. Dörren är täckmålad i bruten vitkulör. Handtag och nyckelskylt av mässing. FÖNSTER - 1 st lunettfönster i väster, 2-luftsfönster, spröjsindelat och täckmålat i bruten vit kulör. Nedre del av trä, täckmålad i bruten vit kulör. Fönstret sitter i en halvcirkelformad djup nisch. TAK - Lika vapenhus, laserat i grå kulör. ÖVRIGT - Skyddsräcke i norr, laserat i grå kulör, moderna vita garderober, träbord, taklykta lika vapenhus, brandsläckare, inbyggd trappa i söder med väggar med träpanel, laserade i grå kulör. Enkeldörr, med träpanel täckmålad i grå kulör, med nyckel. Trappa av trä, obehandlad, med träräcke.

VÅNING 3 - GOLV - Obehandlat trägolv. VÄGG - Putsade, murade, omålade. DÖRR - Plåtlucka i öster. FÖNSTER - 1 st i n och 1 st i S. 1-luftsfönster indelade i 6 st spröjsade rutor. Träbågar samt spröjs är täckmålade i bruten vit kulör. Slätt foder av trä, täckmålat i bruten vit kulör. De sitter i djupa murade nischer med sluttande fönsterbänkar. TAK - Obehandlat trätak med bjälkar. ÖVRIGT - Förvaring av äldre delar av en äldre altaruppsats samt bord, bänkar stolar m.m. En trappa av trä leder vidare upp i tornet.

VÅNING 4 - KLOCKVÅNING - GOLV - Lika vån 2. VÄGG - Lika vån 2. Dessutom finns 2 st rundbågeformade nischer i varje väderstreck. LJUDLUCKOR - 2 st ljudluckor av trä i respektive väderstreck. Bandgångjärn. Se exteriörbeskrivning. FÖNSTER - Högt sittande i samtliga väderstreck sitter enkla, spröjsade fönster indelade i 10 rutor. 2 st omålade, 2 st vitmålade. TAK - Huv med bjälkkonstruktion. ÖVRIGT - 2 st kyrkklockor. Den större är ursprungligen ända från 1588. Den mindre är från 1922. Elektrisk ringning installerades 1952.

SAKRISTIA - Placerad i norra korsarmens östra hörn i ett tillbyggt rum.
GOLV - Lika bänkkvarteren.
VÄGG - Väggar ut mot korsarmen, detta är ett träskrank som uppfördes år 1917. från början hade det fönsteröppningar inåt kyrkorummet, med gardiner. Öppningarna sattes igen 1960. Profilerad träsockel, laserad i grå kulör. Släta speglar, som tidigare var fönster, av tunt skivmaterial med korslagda enkla raka lister, laserat i ljusgrå kulör. Runt dessa finns ett profilerat foder, även detta är laserat i grå kulör. Mellan dessa finns kannelerade pilastrar, med markerade kapitäl och bas, marmorerade i grå kulör med inslag av röd terrakotta. Överliggaren är indelad i rektangulära marmorerade fält samt har en profilerad och marmorerad list. På insidan är väggarna lika utsidan dock är speglarna täckmålade i bruten vit kulör. I öster finns en bröstpanel lika korsarmen dock täckmålad i bruten vit kulör med en överliggare som är marmorerad i mörkare grå kulör. 1 st garderob av trä, laserad i grå kulör. 1 st element.
PORTAR/INNERDÖRRAR - 1 st enkeldörr av trä med 4 st släta speglar täckmålad i grå kulör. Foder i grå kulör. Svart handtag och nyckelskylt. INNERDÖRR - I väggen mot korsarmen finns 1 st enkeldörr av trä lika väggen. Handtag av mässing. 1 st enkeldörr av trä i öster med 8 st släta kvadratiska speglar. Dörren är täckmålad i bruten vit kulör. Handtag samt liten nyckelskylt av mässing. Profilerat foder, täckmålat i bruten vit kulör. Grå tröskel av trä. VINDFÅNG - Här finns ett kalkstensgolv, grått, lagt i rutor. Väggar och tak är putsade. 1 st klotlampa.
FÖNSTER - 1 st i N lika korsarm. 1 st bred fönsterbänk av trä, marmorerad i grå kulör samt i röd terrakotta kulör. Under till finns 3 st utdragbara lådor.
TAK - Lika korsarm, öppet.

LÅNGHUS - Smalare. Troligtvis äldre.
GOLV - Mönsterlagt golv av tegel, orange kulör. Grå fog. Bänkkvarteren har ett lackat trägolv, troligtvis av furu.
VÄGG - Rivputsade, målade i bruten vit kulör, kalkputs, ojämn yta med den underliggande stenen synlig. I väster består väggen av skivmaterial, rollad i bruten vit kulör. På den norra väggen hänger ett fragment av den gamla läktarbarriären. Den har rundbågar som är målade med bibliska motiv, föreställande evangelisterna samt aposteln Paulus. Mellan fälten finns pilasterlika delar med sniderier samt textinskriptioner. 2 st element i väster.
PORTAR/INNERDÖRRAR - 1 st svängdörr av trä i väster. Den är indelad i 12 st släta små kvadratiska speglar/dörrblad, totalt 24 st. Dörren är laserad i ljus beige kulör med vinrött sammetstyg mellan dörrbladen. Runda dörrknoppar av trä, grå stenimitation. Fodret är profilerat laserat i grå kulör. 1 st i väster i höjd med läktaren, se torn vån 1.
FÖNSTER - 2 st i N och 2 st i S lika korsarmarnas fönster.
TAK - Tunnvalv av trä, spåntad panel, täckmålad i ljus grå kulör. I korsarmen finns också ett valv, med en spets i mitten. På läktaren finns 2 st takkupor i N och S med träpanel och foder, täckmålade i ljus grå kulör. I dessa sitter takfönster. De har ytter- samt innerbåge och är 1-luftsfönster indelade i fura rutor med spröjs. Täckmålade i beige kulör. Under läktaren finns en spåntad träpanel lagd från N-S, täckmålad i ljus grå kulör. I väster finns en rundstavslist i grå kulör. Takfotslist av trä som går runt hela kyrkan, profilerad och marmorerad i terrakotta röd samt grå och vit kulör. Vid takkronornas infästningar finns runda målade dekorationer med schablonkant. Totalt 3 st. Den i koret och långhuset har formen av en stjärna medan den i korsarmen har en solfjädersform. Alla är målade i olika kulörer.
LÄKTARUNDERBYGGNADER - Placerade i N och S. Dessa har skivväggar lika långhus. Vid taket finns en rundad list, täckmålad i bruten vit kulör. Här finns 2 st pelare, laserade i grå kulör som är insprängda i väggen. Under trappan i N består väggarna av skivmaterial samt en laserad grå träpanel. Taket är lika långhusets västra del, skivmaterial täckmålat i ljus beige kulör.

KOR - Halvcirkelformad koravslutning. Upphöjd med 1 st trappsteg av trä samt ett rundat steg i S och i N. Det finns alltså 3 st öppningar upp till absiden.
GOLV - Spåntad, obehandlad träpanel.
VÄGGAR - Lika övriga. Nedre bröstning med golvsockel av trä, stöpplad i mörkgrå kulör. Den är indelad i speglar, släta med profilerade lister. Dessa är marmorerade i ljus grå kulör. Profilerad överliggare lika sockel. Längst fram i väster finns en barriär av trä med speglar med snidade motiv, laserade i ljusgrå kulör. Sockeln är profilerad och stöpplad i mörk grå kulör. Överliggaren är marmorerad, profilerad och på hörnen finns pelare med kröningsdel.
FÖNSTER - 2 st lika långhus.
TAK - Den östra delen är tårtbitsindelad i 8 st smala delar. Annars lika långhus.

KORSARM - GOLV - Lika långhuset. Handikappramp av trä i norra och södra korsarmarna. I norr finns också en träsockel, stöpplad i mörkgrå kulör.
VÄGG - Lika långhus. I norr och söder finns en bröstpanel som är indelad i släta speglar med profilerade lister, laserade i ljus grå kulör, överliggare lika bänkarnas samt vit kvartstavslist i kanten.
PORTAR/INNERDÖRRAR - I N resp S, 1 st pardörr av trä, oljemålad i grå kulör. 12 st speglar med profilerade lister samt profilerat foder i grå kulör. Enkelt handtag samt nyckelskylt med liten nyckel av mässing. 1 st pardörr av trä i N och 1 st i S. Indelade i 6 st släta speglar med profilerad och förgylld list samt laserad, grå profilerad ram. Dörrarna är laserade i ljus grå kulör. De har runda handtag av trä, stenimitation, grå kulör. Tröskel, grå. Dörrarna har en omfattning med tempelgavel. Ramverket är profilerat och marmorerat i grå kulör med inslag av röd terrakotta kulör. Omfattningen har en arkitrav med kapitäl och profilerat listverk. Gaveln är profilerad och i mitten smyckas den av en utskuren träknopp. Bakgrunden är målad i terrakotta rött. Bakom dörrarna finns ett VINDFÅNG med rödbrunt kalkstensgolv, lagt i rutor. Väggarna och taket är putsade och målade i bruten vitkulör.
FÖNSTER - 2 st rundbågeformade fönster i N och 2 st i S. De sitter i putsade nischer, lika väggarna. Fönsterbänkarna är målade i bruten vit kulör. Det är 6-luftsfönster med mittpost och 2 st tvärposter. Träbågar och spröjsindelning, täckmålat i bruten vit kulör. Innerrutorna är senare tillkomna. Spröjsen har avfasade hörn. Fönstren har moderna fönstervred av metall. Ytterbågarna har fönsterbeslag, från 1900-taletas början. Dessutom har ytterbågarna antikglas. Innerbågarna har ett slät fönsterglas. Det översta fönstret består av en lunettbåge med upp och ner vända T-formade spröjs som sitter lite på snedden. I norr och söder finns även 1 st högt placerat stort 3-delat fönster. Det är spröjsindelade, 1-luftsfönster med ytter- och innerbåge. Mellan luften finns murade partier samt sluttande murade fönsterbänkar, putsade i vit kulör.
TAK - Lika långhus, dock bredare. 1 st takkrona, lika långhuset. 1 st högtalare, vit hänger i taket.

FAST INREDNING - ALTARE - Sarkofagformat altare som enligt uppgift har tillkommit 1917. Av trä, marmorerat i ljus grå kulör. Profilerad överliggare. På fronten finns 1 st slät spegel. Framför altaret på golvet finns en upphöjd del, lika absidens övriga golv. 2 st knäpallar, grå av trä med grått tyg.

ALTARUPPSATS - Från 1700-talet med tavla i olja på duk, en van Dyck kopia av H.S. Sommar. En liknande hänger i Varbergs kyrka. Motivet är den korsfäste Frälsaren. Från gamla altarprydnaden härstammar ett par träskulpturer, numera förgyllda, från 1500-talet. De föreställer Kristus och kung David. Nedre delen är slät, marmorerad i svart kulör. Sedan kommer en överliggare som är marmorerad i ljusgrå kulör. Efter detta kommer en spegelindelad yta med svart marmorering, förgylld list samt terrakotta röd marmorerat ramverk med profilerade lister. Corpus i mitten är rektangulär med en grå marmorerad bakgrund samt förgyllda lister. På båda sidor finns räfflade pilastrar som är marmorerade i terrakotta rött samt har kapitäl och förgyllda lister. Överst smyckas altartavlan av en rundbåge med profilerade lister, marmorerade i terrakotta röd kulör. I mitten finns en tärningsformad övre förgylld fris med ljusgrå marmorering i botten samt förgylld solstrålemotiv. 2 st förgyllda skulpturer står på altaruppsatsens nedre del.

ALTARRING - 5-sidig med stöpplad sockel i grå kulör. Knäfall med grått tyg. Svarvade balusterdockor som är marmorerade i vit och grå kulör. Runt dessa finns en marmorerad ram med ett slätt, marmorerat ramverk målat i terrakotta röd kulör. Överliggaren är marmorerad i terrakotta röd kulör. Dessutom finns en svart marmorerad list samt en förgylld list.

PREDIKSTOL - Härstammar från tiden före kyrkans ombyggnad. Från 1700-talets slut. Den nedre delen är putsad lika väggarna i kyrkan. Den är 4-sidig och den nedre delen är profilerad med snidade mönster på hörnen, målade i röd samt grön kulör. Den har speglar i svart kulör med röda och beige lister samt brun ram. 4 st rundbågeformade nischer med snidad omfattning i röd samt grön kulör. I nischerna står skulpturer föreställande evangelisterna med attribut. Ett par av dessa har tydligen tillhört den gamla altaruppsatsen. Mellan varje nisch finns skulpterade figurer med nakna överkroppar samt kapitäl. Överliggare med bladkrans målad i grön kulör samt profilerade lister och en fris. Ljudtaket smyckas av girlanger i trä med tofsar och profilerade lister samt urnor och trekantsgavlar. Det är marmorerat i grå kulör samt terrakotta rött. Taket är kassettindelat, laserat i olika grå nyanser. En förgylld duva hänger i taket. Ljudväggen, trappans sidoparti, är även marmorerad i grå kulör med profilerade lister i mörkare grå kulör. Trappan är svängd, av trä, täckmålad i grå kulör med ett modernt handledsräcke av trä. Sidopartiet har släta speglar med profilerade lister, laserade i ljus grå kulör. Överliggaren är rundad och laserad i mörkare grå kulör. Golvet är av trä, täckmålat i grå kulör. Insidan av predikstolen är av trä, täckmålat i brun kulör.

BÄNKINREDNING - Öppna bänkkvarter utan dörrar. Totalt 36 bänkrader samt 2 st mindre i korsarmarna. Varannan bänkrad har 2 st ljusstakar av gjutjärn, målade i grå kulör för 3 st levande ljus, på de långa bänkarna i korsarmarna, och 1 st ljusstake på de kortare bänkarna i långhuset. Några av bänkraderna i långhuset är kortare för att passa in vid pelarna. Mot väggarna finns en bröstpanel, stående av trä, laserad i grå kulör med stöppelmålad och profilerad överliggare målad i mörkgrå kulör. Nederst finns en hög profilerad list målad i grå kulör lika överliggaren. Fronten är indelad i 13 st rektangulära speglar, marmorerade lika speglarna i läktarbarriären. Täckmålad, grå, profilerad list. I mitten finns en ruterformad utåtgående spegel som är marmorerad med guldlist. Ramverket är laserat i grå kulör. Sockeln är av trä, lackad. Nederliggare med profilerad list, stöpplad i mörkgrå kulör. Överliggaren är stöpplad i grå kulör. Varannan bänkrad har fotbrädor. Sidostyckena är lika utformade som fronten med 1 st spegel. Frontens insida är laserad i röd terrakotta kulör. Sluttande psalmbokshylla, marmorerad i röd terrakotta. Rak trähylla, laserad i röd terrakotta kulör. Fotbräda av trä, lackat. Sittytan är målad i röd terrakotta kulör samt har en tygdyna, grå. Ryggpartiet har en utstickande skiva, marmorerad i röd terrakotta kulör. Rundad, laserad överliggare. Hängkrokar av mässing. LÄKTARBÄNKAR - Mindre bänkrader lika de i långhuset.

ORGEL - Byggd av Tostareds orgelfabrik 1960. Helmekanisk med 18 stämmor, två manualer och pedal. Orgelfasaden är från 1835 med pipor tillverkade i Tostared. Fasaden är nyklassicistisk i sitt formspråk. Den nedre delen har rektangulära speglar, marmorerade i ljusgrå kulör med ramverk av trä, laserad i mörkare grå kulör. Övre delen är laserad i beige kulör och smyckas av profilerade förgyllda lister samt marmorerade övre delar i grå kulör. Vid piporna finns rundade partier med utsmyckningar i form av förgyllda instrument på sidorna och i överst mitten finns en förgylld strålgloria. Sidostyckena är täckmålade i beige kulör och har enkla dörröppningar. Baksidan är täckt av en liggande pärlspåntpanel, täckmålad i beige kulör. Här finns även hängkrokar av mässing monterade.

LÄKTARE - Bärs upp av 12 st räfflade träpelare marmorerade i grå kulör. Kapitäl med förgylld list samt profilerad bas. Barriären har en profilerad nederliggare som är marmorerad i grå kulör. Den har 6 st släta speglar, marmorerade i grått och terrakottarött samt har en profilerad förgylld list. Ramverket är laserat i grå kulör. Överliggaren är profilerad och marmorerad i grå kulör samt har en förgylld list. Skyddsräcke av trä med 8 st ljusstakar av trä, lika de på bänkarna. Insidan av barriären är laserad i ljusgrå kulör.

SPECIFIKA INVENTARIER

ALTARTAVLA - Se altaruppsats.

DOPFUNT - Tillverkad av snickare Elis Andersson, Grimeton. Dopfunt av ek med profilerad fot, hög mellandel, cuppa med 3-passmönster, ej målad.

NUMMERTAVLA - 1 st nummertavla av trä, profilerad, marmorerad, grå ram, guldlist, marmorerad bakgrund, trekantsgavel med 2 st urnor. 2 st utfällbara ljus. Svarta siffror.

BASUNÄNGEL - 1 st från 1700-talet utskuren i trä, med svepning samt vingar i guld. Texten "Det är fullkomnadt" står på ängelns banderoll.