Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORGHOLM KÄLLA 2:1 - husnr 1, KÄLLA GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KÄLLA GAMLA KYRKA (akt.)
1995-08-25
Interiörbeskrivning
Det egentliga kyrkorummet utgörs av den vitputsade bottenvåningen. Ovanför denna är byggnaden nu öppen hela vägen upp mot takstolen, så att spår efter de många byggnadsperioderna kan avläsas i murverket. Den medeltida tunnvälvda sakristian är på ett ovanligt sätt inbyggd i korets norra mur. Golvet i kyrkorummet utgörs av kalkstenshällar, med korgolvet beläget i en högre nivå. Även i det forna tornet i väster ligger golvet något högre. Rester av två pelarfundament sticker upp i långhusgolvet, och ett murat altare är rekonstruerat i koret.