Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TORSBY SÖDRA LEKVATTNET 1:23 - husnr 2, KVARNTORP (MYLLYLÄ)

 Byggnad - Beskrivning

KVARNTORP (MYLLYLÄ) (akt.), rökstuga (inakt.)
2009-09-22
Interiörbeskrivning
Rökstugans golv är belagt med smala brädor. Väggarna består av timmer som ovan fönsterhöjd är svärtat med sot. De nedre stockarna är sammetslena efter år av skurning. Vissa stockar bär en ljusare nyans, bland annat på den södra, västra och norra väggen. Dessa stockar är av senare slag och utbytta vid restaurering och fönsterbyten (på foto från 1960 är de utbytta).
I rökstugans tredelade innertak finns en röklucka som lyfts uppåt med hjälp av en stör. Urhakningar där stören kan stöttas fast finns i rökugnens pahastock. Två grova stockar som löper ut i fasaden håller innertaket på plats. Innertaket består av halvklovor. Taket är starkt svärtat av sot.
I rökstugans nordöstra hörn finns byggnadens kärna, rökugnen. Ugnen betecknas som en kappugn och är uppmurad av natursten som sammanfogats med lerbruk. Rökugnen hålls nedtill samman av en timrad kista. Kistan är inklädd med från skurning sammetsleda grövre plank. Mot söder är de målade i en rödbrun kulör. En pahastock finns placerad på timmerkistan i det yttre hörnet. I taket finns stänger som bland annat har funktionen att stadga rökugnen. Stängerna hade också symboliska funktioner.
Rökugnens främre fasad är vitkalkad. Svärtning finns från eldningshålet och upp mot gnistskyddet. Upptill på kanten finns årtalet 1774 inristat.
Ugnens gruva är klädd med stenhällar. Invid gruvan finns en järnspis av typen Nävekvarn installerad.
Två rödbrunt målade spegeldörrar finns, vilka vetter mot kök respektive farstu. I ett område runt dörrarna är också väggarna klädda med panel målad i samma kulör.