Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MALMÖ RIBERSBORG 3 - husnr 1, SANKT ANDREAS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SANKT ANDREAS KYRKA (akt.), Sankt Andreas kyrka (akt.)
2017-02-23
Historik
Tankarna bakom S:t Andreas kyrka går tillbaka till 1949, då Slottsstadens församling
bildades genom utbrytning ur centrumförsamlingen S:t Petri. Stadsdelen var vid tiden
ett blomstrande nybyggnadsområde, som i hög grad lockade unga barnfamiljer till de
moderna lamellhusen. Trots att resurserna var begränsade, etablerade församlingen
både söndagsskola, ungdomsaktiviteter och studieverksamhet, som snabbt blev populära
tack vare ett omfattande ideellt engagemang. Till en början hölls förrättningarna i
Tyska kyrkan, som man fick hyra av Tyska församlingen, men snart väcktes drömmen
om att ha en egen lokal. Först köptes och inreddes S:t Andreasgården 1952 i en villa på
Fridhem. Förvärvandet blev möjligt då kyrkan bildade ett aktiebolag för församlingsgården,
där allmänheten kunde teckna aktier utan löfte om utdelning. Namnet valdes
eftersom lärjungen Andreas ju var bror till Petrus, och man därigenom kunde förstå
kopplingen mellan den gamla- och den nya församlingen. Året därpå togs Mellanhedskapellet
i bruk i en källarlokal på John Ericssons väg. De tre lokalerna till trots hade
man fortfarande problem med trängseln, och en större kyrka efterlystes.

Vid kyrkorådets sammanträde i februari 1954 hade man kommit så långt i arbetet, att
man kunde fastslå ett byggnadsprogram för sitt efterlängtade tempel. Kyrkan skulle
ligga på en tomt i Mellanheden (sydväst om Rönneholm), men platsen kändes inte
idealisk. Parallellt med kyrkoarbetet pågick arbetet med Fridhemstorget, där bostadshuset
”Brahehus” och Fridhemsskolan sedan tidigare var planerade. Efter att ägarna
till marken framfört det som önskan, beslöt man att även kyrkan skulle få plats inom
torgområdet. ”Brahehus” flyttades till dess sydvästra kant och kyrkan, församlingshemmet
och skolan skulle samsas på tomten mellan torget och landeriet Ribersborg,
med kyrkan närmst torget i fonden från Regementsgatan. Kyrkan och skolan hade ett
nära samarbete och beslöt 1954 att utlysa en arkitekttävling för sina byggnader. En
viktig förutsättning i tävlingen var, att kyrkan och skolan kunde sambruka vissa av
lokalerna så att kostnaderna kunde hållas nere något. T.ex. skulle skolan få använda
kyrksalen som aula, om kyrkan fick använda skolköket för sina samkväm. Tävlingen
vanns av Malmöarkitekten Bror Thornberg, som redan fått ansvar för Fridhemstorget
och bostadshuset ”Brahehus”, tillsammans med sin kompanjon Thorsten Roos. För det
andra tävlingsförslaget svarade stockholmsbaserade arkitekten Åke Lindqvist.

Thorsten Roos är med sina runt 500 byggnader i staden sannolikt den arkitekt som
påverkat Malmös stadsbild allra mest. Genom sitt utåtriktade sätt kom han in kontakt
med tidens mäktiga byggherrar, HSB, MKB och Hugo Åberg, och fick bl.a. i uppdrag
att rita skyskrapan Kronprinsen (1959-61) och NK (1961, idag Hansacompagniet).
Bland Thornbergs arbeten märks Slottsstadens skola (1954). Samtidigt som paret var
konkurrenter med egna verksamheter, drev de alltså ett gemensamt tävlingskontor.
Tillsammans ritade de bl.a. S:t Mikaels kyrka (1978), kollektivhus i kvarteret Hanaholm
(1951) och ABC-husen (1964). I Göteborg gestaltade de Högsbo kyrka (1964).

I vinnarförslaget bildade kyrkan, församlingshemmet och skolan ett komplex av byggnader,
som förenades av skärmtak och tegel och betong som gemensamma material.
Kyrkan formades som en basilika med en dominant sydgavel i fonden mot Regementsgatan.
Byggnaden ställdes uppe på ett gatstensatt podium, med en granittrappa ner
mot torget och dess fontän, vilket väckte associationer till en italiensk piazza. Möjligen
var gestaltningen påverkad av, att en arkitekt från Sydeuropa var anställd på kontoret.
Fridhemsskolan planerades som en vinkelbyggnad norr om kyrkoanläggningen, och en
skolgård anlades mellan byggnaderna. Sedan parets ritningar gillats av Riksantikvarieämbetet
och kung Gustaf Adolf låg vägen öppen för kyrkobygget. Grundstenen till
kyrkan lades 1958 i närvaro av biskopen och hundratals församlingsbor, och efter ett
intensivt byggnadsarbete kunde byggnaden invigas till advent 1959.

Sedan 1959 har kyrkan renoverats vid några tillfällen, främst p.g.a. tekniska problem
med fasader och installationer. Bland de mer omfattande åtgärderna märks:

1960 igenmuras glaspartiet från långhuset mot församlingshusets hall. Den nya väggen
bekläs med kalksten och en ekdörr sätts in. Ett färgfönster sätts in i S:t Petri kapell.

1966 förses kyrkans enkelfönster med ett extra glas bl.a. för att motverka problem med
kallras. Man hittar sprickor i kalkstensfasaden mot söder och väster, som beror på att
fukt trängt in i den bakomliggande siporexisoleringen. Alla trasiga plattor byts ut och
sprickor i fogarna tätas. En tät vägg sätts upp mellan vapenhuset och väntrummet.

1967 sätter man in tre glasmålningar i vapenhuset. Tornets urtavlor lagas och belyses.

1977 ordnas en ramp mellan kyrkans båda nivåer. Marken framför huvudentrén höjs.

1980-81 rivs den fuktiga kalkstensfasaden och ersätts av en ny, luftad beklädnad. Ytterväggarna
kläs med skivor av grå kalksten, som spåras med falska fogar för att få samma
fasadindelning som innan. Stenen kramlas till betongen, som isoleras utvändigt med
stenull. De utskjutande kalkstenselementen på sydgaveln sparas så långt det går.

2001 rivs heltäckningsmattan i sakristian och ersätts av ett kalkstensgolv.

2003 repareras kampanilen. Man hugger ner lös betong kring armeringsjärnen, så att
de kan rostskyddsbehandlas, och fyller därefter ut och putsar skadorna.

2005 renoveras urtavlorna med nya visare, målning och förgyllning av kopparn.

För närvarande förs diskussioner med Länsstyrelsen om att riva och återuppbygga
kampanilen. Armeringen har rostat och expanderat med sprickor och avskalning av
betongen över armeringen som följd. Stora betongsjok riskerar att lossna, och för att
hindra nedfall har tornfasaderna delvis täckts av ett skyddsnät. Enligt uppgift ska den
nya kampanilen byggas upp som den ursprungliga, men med annan betongkvalitet och
armering, kanske som prefabelement. Ytterligare åtgärder som planeras är omläggning
av koppartaket på kyrkan, liksom översyn av ettglasfönstren mot söder.