Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster EKERÖ DROTTNINGHOLM 1:1 - husnr 19, SLOTTSTEATERN

 Byggnad - Beskrivning

SLOTTSTEATERN (akt.)
Historik
Carl Fredrik Adelcrantz ritade teatern 1762 för Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika efter att en tidigare teaterbyggnad på platsen brunnit. 1791 lät Gustav III delvis bygga om teatern efter Louis Jean Desprez idé. En rad salonger inrymdes mot söder och den stora dèjeunersalongen byggdes till mot väster där den engelska parken höll på att anläggas.

Byggnaden är en korsvirkeskonstruktion utan tegelfyllning, putsad och avfärgad i en ljust gul färg som man funnit på teatern. Mot norr är byggnaden fyra våningar hög och mot söder två våningar där huvudentrén är belägen. Säteritaket är belagt med svartmålad plåt. Dèjeunersalongen har två våningars höjd invändigt.

Under 1800-talet användes teaterlogerna som bostäder för hovet. I början av 1900-talet vaknade intresset för 1700-talet och även Gustav III:s teaterbyggnad upptäcktes som en bevarad skatt med sitt maskineri och dekorer i behåll. Agne Beijer inrättade teatern som teatermuseum. Sedan 1930-talet spelas åter teater och opera på scenen.

KÄLLA: Statens fastighetsverk http://www.sfv.se/cms//sfv/vara_fastigheter/sverige/ab_stockholms_lan/slott/drottningholms_slott/Drottningholms_Slottsteater.html 2006-11-05