Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SÖDERHAMN ASKESTA 5:2 - husnr 1, GAMLA MANGÅRDSBYGGNADEN

 Byggnad - Beskrivning

gamla mangårdsbyggnaden (inakt.)
Historik
Västergården i Asta har ägts av samma släkt åtminstone sedan slutet av 1600-talet. Den förste kände ägaren var bonden Olof Persson. Ursprungligen låg gården inne i bykärnan, men flyttades till sin nuvarande plats i utkanten
av byn i samband med att laga skifte genomfördes 1827-1834.

Enligt familjetraditionen skall den gamla mangårdsbyggnaden ha flyttats med från den ursprungliga gårdsplatsen, medan andra uppgifter anger att den byggdes 1845. Bottenvåningen var bebodd ännu på 1950-talet, medan övre våningen enbart verkar ha varit använd till fes. Den står kvar i sitt ursprungliga skick så när som på en kammare där väggarna nu är täckta av skivmaterial från 1950-talet. Häruppe är rummen inredda under perioden 1853-1860. Alla rum utom farstun har målade dörröverstycken försedda med årtal och datum. De visar att Knutesmålarna återkom till gården under flera år i rad och fick i uppdrag att dekorera ett rum varje år. Arbetet skedde oftast under perioden mellan slåtter och höskörd. Ett av rummen lämnades dock oinrett och målades först 1860 av en till namnet okänd målare, som troligen också har varit verksam på bland annat Hägers i Björtomta, Rengsjö.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2008-05-12, Dnr 432-11184-06