Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KARLSKRONA KARLSKRONA 2:24 - husnr 1, GODNATTS FÄSTNINGSTORN

 Byggnad - Beskrivning

GODNATTS FÄSTNINGSTORN (akt.), FYREN GODNATT (akt.), Fyren godnatt (akt.)
Historik
Godnatts fästningstorn utformades som ett massivt rundtorn med tjocka murar av gråsten i vilka kanonkasematter inbyggdes. Arbetena på Godnatt inleddes 1858. År 1860 var murarna i stort sett uppförda och tornet försågs med ett järnplåtklätt fredstak.

När tornet stod färdigt 1862 var det redan omodernt och det bestyckades därför endast under en begränsad tid. Den snabba utvecklingen av artilleriet vid denna tid, bland annat med framtagandet av räfflade eldrör, gjorde att befästningstorn med den här typen av murverk inte kunde stå emot de nyutvecklade kanonerna. Befästningsplanen, som omfattade flera liknande torn, fullföljdes därför inte i detta avseende. Istället satsade man på utbyggnad av befästningen på Kungsholmen. Fästningstornen Godnatt och Kurrholmen blev därigenom de sista anläggningarna i Sverige som uppfördes som ett medeltida kärntorn. En vanligt förekommande fortifikationstyp hade därmed slutligt gått i graven.

År 1870 avskrevs de båda fästningstornen ur krigsorganisationen. På Godnatt inrättades istället 1879 en klippfyr. En träbyggnad med lanternin placerades på taket och tornet fick därigenom en lång användning som bemannad inseglingsfyr. Bostäder för fyrpersonalen med familjer inrättades i batterivåningarna. Vissa av embrassyrerna användes som signalöppningar.

År 1960 togs fredstaket bort och 1977 sattes en ny fyr upp på taket. Tornet används fortfarande som fyr. Sedan Statens fastighetsverk övertagit förvaltningen 1993 försågs tornet några år senare med ett nytt fredstak, en rekonstruktion efter äldre ritningar från krigsarkivet. Tornet restaurerades ut- och invändigt 1996 och används idag för sporadisk visningsverksamhet och sommartid även konstutställningar. I samband med dessa arbeten uppfördes en ny brygga och nya räcken sattes upp på stenbryggan.

Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 2005