Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅSTORP KVIDINGE 170:1 - husnr 1, VÄSTRA SÖNNARLÖVS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Västra Sönnarslövs kapell (akt.), Västra Sönnarlövs kapell (akt.)
2016-05
Historik
Kapellet ligger på den kyrkogård där Västra Sönnarslövs medeltida kyrka låg. Den hade enligt romanskt mönster långhus, kor och absid. En fristående klockstapel fanns också. Den gamla kyrkan var liten och församlingen hade behov av en mycket större kyrka. Redan i mitten på 1800-talet började man diskutera nybyggnad eller tillbyggnad av den gamla kyrkan men beslutade sig för nybyggnad. Flera olika alternativa platser för den nya kyrkan fanns. Den gamla kyrkan förföll och de två åren före nya kyrkans invigning firades gudstjänst i skolan i Sönnarslöv. Den medeltida kyrkan och dess inredning såldes på auktion. En ny kyrka byggdes 1894 ett par kilometer bort och medeltidskyrkan revs.

Förmodligen saknade de boende i Sönnarslöv sin kyrka. Gravsättning på kyrkogården fortsatte och det behövdes ett begravningskapell. Augusta Larsson testamenterade 1936 sin kvarlåtenskap på 10000 kr till församlingen för att uppföra ett kapell på gamla kyrkogården. Ritningar och arbetsbeskrivning gjordes av byggmästare Sture Svensson från Kvidinge och Bröderna Pålsson i Kvidinge uppförde kapellet som invigdes 1939. Kapellet placerades sydöst om platsen för den gamla kyrkan.

1953 uppfördes en fristående klockstapel med klocka på kyrkogården efter att Anna Stenberg testamenterat pengar till detta.
1959 restes ett träkors med en minnesinskrift på kyrkogården för att påminna om den medeltida kyrkan.

Kapellet har underhållits under åren, målats invändigt och kalkats utvändigt. Klockstapeln har tjärats.
Vid någon tidpunkt har avtäckningen på trappstegsgavlarnas tinnar ändrats från röda tegelpannor till plåtintäckning. Även insidan av trappstegsgavlarna har täckts med plåt. 2014 installerades nytt värmesystem.

Tillkommande inventarier har varit bland annat altarkors 1989, elpiano 2001 och dopfunt omkring 2005.