Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KRAMFORS LIMSTA 18:339 - husnr 1, KRAMFORS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

KRAMFORS KAPELL (akt.)
Historik
Uppfört av Kramfors AB 1895. Salsbyggnad med förskjutet sidotorn i nordväst, smalare förrådsdel i öster, samt i anslutning mot norr, en mindre sakristia.

Kramfors kapell är exteriört en välbevarad representant från sågverksepokens framgångsrika dagar. Kapellet ingår i den svenska träbyggnadskonstens stolta tradition, men vidareutvecklad detaljmässigt med den nya ångkraftens hjälp. Samtidigt är arkitekturen påverkad av samtidens stildebatt och kapellet uppvisar det gotiska ideal som kyrkorna företrädesvis uppfördes i under 1800-talets sista tre decennier.

Interiört karaktäriseras den visserligen av uppförandetidens höga gotikiserade rum, med öppna takstolar, fönsterformer och bänkar, men i övrigt av 1960/70-talets totala förvandlingsnummer, en naturromantiserad inredning, som bl.a. för tankarna till Solbergs kyrka i Örnsköldsviks kommun, samiska traditioner, och gamla testamentets hebreiska tempel. Den gotiska och naturromantiska mixen fungerarpå ett plan utmärkt, men på ett annat inte alls. Rent uttrycksmässigt kan epokerna leva samman, men sågverksepokens maskinmässigt efterträvade detaljnoggrannhet, liksom stileklekticismens akademika ideal, paras illa av naturvurmens eftersträvade enkelhet och grova kantighet.