Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND VISBY KORALEN 31 - husnr 1, VISBY, VISBORGSKYRKAN

 Byggnad - Beskrivning

Visborgskyrkan (akt.), VISBY, VISBORGSKYRKAN (akt.)
2011-01
Historik
Visborgskyrkan i Visby uppfördes 1968-69 efter ritningar av arkitekt Per Erik Nilsson, Hejdeby. Den invigdes första advent 1969.

Tanken på att uppföra en församlingslokal på söder i Visby väcktes redan 1926 då Södervärns kyrkliga syförening kom till med detta syfte. Omkring 1930 skänktes tre obebyggda tomter i nuvarande kvarteret Koralen till ett sådant ändamål och Föreningen Visby södra församlingshem bildades. Medel till ett bygge samlades huvudsakligen in genom försäljning av syföreningens alster.
1963 bildades en särskild kommitté med uppgift att lämna förslag på en småkyrka och ett församlingshem på söder, det skänkta markorådet på Södervärnsområdet bestämdes vara den lämpligaste platsen. Länsarkitekt Olle Karth, Visby, engagerades för utformningen, men han avled hösten 1965 innan planerna hunnit färdigställas. Budet gick då till arkitekt Per Erik Nilsson, Hejdeby. I december 1967 presenterades ett förslag som godkändes av småkyrkokommittén och församlingens kyrkoråd. Sedan bygghandlingar upprättats kom bygget igång ett år senare, och som nämnts stod den klar och togs i bruk i december 1969.

Sedan byggnadstiden har de panelade fasaderna på församlingshemsdelen och på klockstapeln, som enligt arkitektens intentioner ursprungligen var obehandlade och naturligt grånade, målats om på 1970-talet med mörkbrun lasyrfärg. 1984-85 renoverades kyrkan utvändigt genom att taken tätades och tegelfasaderna på kyrkan fogades om efter förslag av ingenjör Kjell Nyquist, Bjerking Ingenjörsbyrå i Uppsala.

1995-96 gjordes en rad relativt omfattande utvändiga ombyggnads- och reparationsarbeten efter förslag av Karl-M Ekengren, Byggnadshyttan på Gotland, och under medverkan av den ursprunglige arkitekten. Yttertaken höjdes och kläddes med förzinkad plåt samt försågs med nya, utvändiga avvattningsanordningar. Fönsterglasen i församlingshemsdelen samt fasadpanelen på denna och på klockstapeln förnyades, och samtliga fasadpartier av trä målades i en grå kulör.

De senaste restaureringarna
Den senaste utvändiga restaureringen utfördes 1996. Taken läckte vilket föranledde till att de byggdes om från plana till tak med fall. Träfasaderna målades om, fönstren restaurerades och klockstapeln renoverades.
Den senaste invändiga restaureringen gjordes 2003 då putsen reparerades, väggarna målades i kyrkorummet och rustkammaren, fönsterglas byttes, entrén restaurerades och väggtextilen renoverades.