Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STRÖMSUND STRÖMSUND 2:21 - husnr 1, STRÖMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

STRÖMS KYRKA (akt.)
2005-08-01
Historik
Ströms kyrka är en fint proportionerad kyrkobyggnad av nyklassisk typ med lanterninkrönt torn i väster och smalare sakristia i det rektangulära långhusets förlängning. Det kom att dröja lång tid, drygt 30 år från beslutet att ersätta den medeltida tornlösa salkyrkan med en ny, innan det nya stora templet invigdes 1847. Stiftsbyggmästaren Simon Geting anlitades för arbetet och presenterade ritningar som genomgick en försiktig revidering av den framstående arkitekten Carl Gustaf Blom Carlsson vid Överintendentsämbetet. Geting lade grunden 1823 men först 1845 restes murarna av gesällen Frans Agathon Lindstein och för timmerarbetet svarade byggmästaren Nils Henning Victor af Trolle. Kyrkoarkitekturen i landet var relativt stabil under perioden och Ströms kyrka är ett i allt väsentligt tidsenligt verk, möjligen med undantag av tornavslutningens utformning.

För mer information se exteriör & interiör beskrivning,