Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1 - husnr 1, BJÖRKE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Björke kyrka (akt.), BJÖRKE KYRKA (akt.)
2009-01
Historik
Kyrkans byggnadshistoria
Korets västparti – från 1200- talets början – är kyrkans äldsta bevarade del. Ursprungligen var koret försett med en absid i öster. Långhuset uppfördes vid mitten av samma århundrade. Omkring 1350 utfördes den kvarstående, rakslutna förlängningen av koret åt öster. Ett torn var uppenbarligen planerat att komplettera anläggningen, men något sådant kom aldrig till utförande. Istället har klockan hängts i en låg takryttare av trä på långhusets västra del.

Kyrkan har genomgått förhållandevis stora förändringar sedan medeltiden. En sakristia byggdes 1860, och samtidigt förstorades fönstren, korets väggar förhöjdes och vattentaken sänktes och täcktes med tegel. Även interiören ändrades. Ytterligare förändringar av såväl exteriören som interiören utfördes 1910-12, och under åren 1954-63 utfördes omfattande yttre och inre reparationsarbeten.

De senaste restaureringarna
Den senaste utvändiga re¬staureringen utfördes 1994 efter förslag av arkitekt Jan Utas, Gotlands fornsal. Då lades samtliga tegeltak om och samtidigt lades ny papp och läkt. Teglen återanvändes och på södra sidan kompletterade man med nya tegel. Gavelpartiet ändrades genom att vindskivorna togs bort och istället lades de yttersta raderna med tegel i bruk. Takryttarens rötskadade konstruktionsvirke och panel byttes ut och klockbocken reparerades. Fasaderna lagades med rent kalkbruk och avfärgades. Ankarslutarna rengjordes och målades och all huggen natursten, förutom portalerna, rengjordes och behandlades med algdödande medel. Fönstren försågs med invändiga rännor för uppsamling av kondensvatten, ljudgluggarna täcktes med pälsdjursnät, samtliga portblad skrapades och behandlades med kinesisk träolja och åskskyddsanläggningen kompletterades.

Inventarier
Kyrkans mest värdefulla inventarier är triumfkrucifixet från 1100-talet, dopfunten, krucifixet och skulpturerna på nummertavlan från 1200-talet, samt predikstolen och ljuskronan från 1500-talet.