Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BRÄCKE HÅSJÖ PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, HÅSJÖ GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

HÅSJÖ GAMLA KYRKA (akt.)
Historik
Enligt en nedtecknad uppgift från 1772 byggdes Håsjö gamla kyrka 1684 av Olof Ersson i Ragunda. På timmerväggen ovanför ingången till långhuset står ristat ”SH ANNO 1684 SHB”. En medeltida kyrka av okänd utformning finns belagd i arkivalier från 1314 och 1566. En källa från åren 1628-31 omtalar också en träkyrka i Håsjö, som alltså skulle ha föregått den nuvarande. Kyrkan användes fram till 1870-talet då den togs ur bruk när den nya kyrkan i Västanede ca 5 km därifrån stod klar. Efter nya kyrkans brand 1901 kom gamla kyrkan åter att användas fram till 1911, då en ny kyrka byggts upp. Under denna period genomfördes en moderniserande restaurering. Efter 1911 stod kyrkan sedan öde till 1935, då den återinvigdes efter ytterligare en restaurering under ledning av länsantikvarie Erik Festin.