Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING SÄVARE 39:1 - husnr 1, SÄVARE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SÄVARE KYRKA (akt.)
1997-12-01
Historik
SÄVARE KYRKA - Kyrkan föregicks av en medeltidskyrka på samma plats. Från medeltiden är bevarat sandstenskors, liljestenar, en skulpterad dopfunt tillskriven Othelrik samt en relief, de båda sistnämnda förvarade på Västergötlands museum. Från den gamla kyrkan finns även kvar delar till en altaruppsats från 1691 och skulpturdelar till en predikstol från samma tid. Nuvarande kyrka uppfördes 1883-84 efter ritningar av Emil Viktor Langlet. Teglet hämtades från Bostorps tegelbruk. Byggmästare var R Ingemarsson. Kyrkan hade ursprungligen värmeledning med ugn, placerad i källarvåningen. Sakristian var belägen i norra delen av kyrkan. Altaruppsatsen samt altartavlan av AW Berg är från 1884 och orgeln anskaffades från CA Härngrens orgelbyggeri 1898. Troligen är även bänkinredning, predikstol, läktare och nummertavlor från byggnadstiden.
En inre restaurering genomfördes 1925. Kyrkorummet målades och dekorerades av G Johansson, Hasslösa. Orgeln restaurerades genom Nordfors och co, Lidköping. 1928 uppfördes stiglucka/klockstapel, ritad av Axel Forssén.
1938 planerades kyrkogården, enligt ritning av Adolf Niklasson.
1958 fick församlingen tillstånd att omtäcka yttertaket med kopparplåt.
Kyrkan restaurerades invändigt 1968-1970, enligt förslag av Adolf Niklasson och Ragnar Jonsson. Entreprenör var Roland Johansson. I arbetena deltog byggmästare Evert Olsson, Hasslösa, elektriker Holger Johansson, Vinninga, Smedmans orgelbyggeri i Lidköping och Artigs glasmästeri. Konservator Olle Hellström förestod måleriarbeten och konservering. Elinstallationer ingick i åtgärderna. Takkonstruktionen förstärktes och kyrkorummet fick ny, beige färgsättning. Troligen avlägsnades främsta bänkparet och korfönstret upptogs efter att tillfälligt varit igensatt. Altaret flyttades närmare korväggen. Doprum med dopaltare och väggbonad av Agda Österberg inreddes i kyrkorummet västra del. Sakristia inreddes i sydöst och ett museirum på läktarvåningen. En piscina uppsattes. I den tidigare sakristian i norr gjordes toaletter, kapprum mm. I det före detta pannrummet i källaren inreddes arkiv. Nuvarande dopfunt, en avgjutning av den medeltida Othelrikfunten, tillverkades av B Widelius och fick sin placering i kyrkan. Troligen utökades orgelläktaren.
1974 och 1975 godkändes förslag på kyrkogårdsmur mot norr och stenbeläggning av kyrkogårdens grusgångar.
Skyddsräcke på läktarbröstet uppsattes 1976.
1983 tillkom nuvarande orgelverk från Smedmans orgelbyggeri i Lidköping. Vid en restaurering 1984 omputsades fasaden med kalkputs, fönster lagades osv. Programmet var gjort av byggnadsingenjör Roland Johansson, Lidköping. I arbetena deltog Börje Anderssons måleri.
Kyrkogårdens utvidgades åt väster 1999.