Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VILHELMINA FATMOMAKKE 1:1 - husnr 3, FATMOMAKKE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Fatmomakke kyrka (akt.), FATMOMAKKE KAPELL (akt.)
2010-09
Historik
Kyrkan är uppförd i en enkel klassicerande stil åren 18811884. Ritningar och uppgifter om byggmästare eller arkitekt saknas, men den femtio år äldre kyrkan i Dikanäs torde ha tjänat som förebild då kyrkorna liknar varandra. Kyrkan har ett torn i väster samt ett rektangulärt långhus med integrerat kor och sakristia inom byggnadskroppen i öster. Tornet har en enkel gestaltning i två avsatser, med en smalare fyrsidig lanternin överst, krönt av tälttak, glob och kors. Kyrkans tak täcks av brädspån, medan väggarna är klädda med stående vitmålad locklistpanel. Stommen utgörs av liggtimmer i långhuset men isolerad stolpkonstruktion i tornet. Fönstren är rektangulära mot långhuset och sakristian samt små och runda på den i övrigt slutna västfasaden. Sockeln av skiffersten och den höga, slanka skorstenen av tegel utgör karaktärsfulla inslag. Av särskilt värde är den dekorativa ytterdörren i barockstil, ett arvegods från Åsele gamla kyrka. Åsele var tidigare moderkyrka fram tills att Vilhelmina bröt sig ur och blev egen församling 1812.