Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KIL RENEN 17 - husnr 1B

 Byggnad - Beskrivning

2005-06-01
Historik
I takt med att stationssamhället Kil växte fram och expanderade hamnade Stora Kils kyrka i Tollestad utanför det centrum där de flesta av bygdens befolkning numera vistades mest. En mer lätttillgänglig kyrka efterfrågades. 1948 började Stora Kils församling hyra en lokal i gamla spisbrödsfabriken på Storgatan, som kunde användas för olika former av församlingsarbete. Diskussionen om byggandet av en kyrka i Kils samhälle fortsatte. Redan 1951 togs en ritning till kyrka, församlingshem och pastorsexpedition fram. Förslaget kom från arkitektfirman Havstad-Lindell i Karlstad och kyrkobyggnaden var tänkt att placeras i parken framför Folkets hus. Förslaget förverkligades aldrig. 1958 införskaffades en tomt för att ett församlingshem skulle kunna byggas. Församlingshemmet som kom att kallas Kyrkans Gård kunde invigas först 1970 och byggdes sedan till 1975. Kyrkobyggnaden lät fortfarande vänta på sig. Vid slutet av 1970-talet hade kyrkorådet låtit tre arkitektfirmor tävla om uppgiften att rita kyrkan i Kil. Det var Rolf Bergh, Stockholm, Skanark AB med Janne Feldt och Jacob van der Brink, Karlstad och Tingvalla arkitektkontor AB med arkitekterna B. Säfströmer och Olle Dahlén, Karlstad. Rolf Berghs förslag utsågs till det mest lämpliga och byggandet av kyrkan kunde påbörjas den 25 juli 1978. Kyrkan, församlingshemmet och var en stor tillbyggnad av Kyrkans Gård, där kyrkorummet var placerat i anläggningens sydvästra del. Kyrkan kunde invigas den 26 augusti 1979.
Rolf Bergh är en av Sveriges mest kända och produktiva kyrkoarkitekter under efterkrigstid. Närhetens kyrka är en av hans senare verk och hans enda kyrkobyggnad i Värmland. Rolf Bergh är känd för sitt arbete med liturgisk förnyelse och i hans byggnader är altaret ofta centralt placerat. Arkitekturen är ofta inspirerad av orienten vilket även är tydligt i Närhetens kyrkas form.
För att utsmycka kyrkorummet och församlingslokalerna hämtades äldre inventarier från bl a kyrkvinden i Stora Kils kyrka. Den predikstol som vid kyrkans invigning fanns i kyrkorummet hade gamla detaljer som var hämtade från predikstolen från gamla kyrkan på Apertin.